rating star NUTITELEFONI- JA TAHVELARVUTISÕBRALIK KODULEHT     

Seltsid ja noored

2016 a suunab Eesti Kultuuriseltside Ühendus tähelepanu ühele elujõulise seltsi tunnusele - noorte arvu ja noortetöö osakaalu suurusele seltsides.

Kultuuriseltside töös on noortetöö eriti oluline - on see ju peamiseks garantiiks, et meie rahva kultuur jääb püsima ja vaimsus kasvab.

Noortetöö väärtustamiseks oleme 2016 aastaks planeerinud järgmised tegevused:

  • 2016 a veebruaris algab laste ja noorte pildikorje "Seltsiga seltsis veedetud päev"
  • 2016 a mõttetalgute teema on “Selts ja noored”, ning me kutsume sinna esinema erinevate noortega tegutsevate ühenduste esindajaid (skaudid, noortekeskused, jne)
  • tunnustame oma liikmesseltse, kes on oma tegevusse kaasanud noori
  • viime läbi ühise keele- ja kultuuripäevad kodu- jai väliseestlaste noortele

Sellise tegevusega valmistame liikmesseltse omaltpoolt ette Kultuuriminiseeriumi poolt 2017 aastaks väljakuulutatud laste- ja noortekultuuri aasta tegevuste planeerimiseks.

üles