rating star NUTITELEFONI- JA TAHVELARVUTISÕBRALIK KODULEHT     

Inimene soovib elada õnnelikult ja kasvatada õnnelikeks inimesteks oma lapsed. Selle soovi realiseerimine nõuab mitte ainult palju tööd, vaid ka oma teadmiste täiendamist ning emotsionaalset tuge. Viimast saab inimene enese edukast tegevusest, veel enam aga suhtlemisest kaasinimestega ja tegevusest seltsides. Sellega ongi seletatav kümnete tuhandete inimeste kuulumine seltsidesse, et harrastada laulmist, tantsimist, käsitööd, näitemangu jmt tegevusi. Sellega käib kaasas suhtlemine väga paljude inimestega.

Ühesuguste või lähedaste eesmärkidega seltsid on koondunud mitmesugustesse liitudesse ja ühendustesse, et ühiselt tegutsedes oleks kergem seltsitegevuses esinevaid kitsaskohti kõrvaldada ja paremaid tegevuskogemusi edasi anda. Eesti Kultuuriseltside Ühenduse tegevuse peamiseks eesmärgiks on kultuuri, vaimsuse ja rahvusliku kasvatuse edendamine.

Eesti Kultuuriseltside Ühenduse tegevus lähtub
Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest.

Loe edasi...

Seltsid ja noored

2017 aasta motoks on „Inimese / seltsi / aja lugu“:

 • igal inimesel on maailmas kanda oma roll - EKSÜ ülesandeks on ühendada inimesi seltside kaudu ühtseks ja hoolivaks ühiskonnaks; 
 • igal seltsil on maailmas oma kindel koht – väärtustades kultuuriseltside tegevusi aitab EKSÜ kaasa nende eesmärkide saavutamisele;
 • inimeste ja seltside töö tulemusena muudame maailma just selliseks nagu me seda ise soovime – me kujundame omaenda aja lugu.

Laiendamaks oma haaret valdkonna arengus on juba toimunud läbirääkimised/ettevalmistused nii väliseestlaste seltside kui ka kodueesti seltside suuremaks kaasamiseks ühenduse töösse ning kuna  2017 a on ka noorteaasta, siis hoiame ka meie järeltuleva põlvkonna oma tegevuses esiplaanil.

Suuremad 2017 a tegevused:

 • seltside suvekool 4.-5. august
  Esmakordselt anname võimaluse nii kodu- kui välisseltsidel ühiselt saada osa kahepäevasest ühistegevusest – toimuvad koolitused, arutelud, kultuuriprogramm, mis kõik kannavad endas ühte eesmärki – tugevdada seltsiliikumist kui eestluse edasikandmise üht alustala.
  Esmakorselt pakume suvekoolis konkreetselt lastele ja noortele suunatud tegevusi.

 • seltside ja noorte koostööprojekt „Seltsis segasem“ haarab endaga kaasa ka väliseestlaste seltsid ja innustab noori huvituma seltside igapäevatööst.

 • 2017 a käivitame järgmiste andmete kogumise:
  • Eesti olulised seltsitegelased – andmebaas juba lahkunud seltsitegelastest, kes on andnud väärika panuse eesti seltsiliikumise edenemisele. Siin on oluline roll seltsidel endil, sest ootame just nende ettepanekuid selle nimekirja koostamisel.
  • Eesti seltsitegelaste digitaalne mälupank – toetades Eesti Kultuuri Koja eestvõtmist eesti kultuuritegijate digitaalse mälupanga loomisel alustab EKSÜ oma valdkonna eestvedajate kohta andmete kogumist. Esimeses järgus loome praegu elavate oluliste seltsiinimeste andmebaasi.

Kõikide tegevustega valmistame ette 2018 a augustis EV 100 pühendatud seltside 3-päevane festival Tartus ERM-is, mis praeguste plaanide kohaselt sisaldab endas:

 • 1 päev – mõttetalgud „Ühine kultuuriruum“;
 • 2 päev - kontserdipäev „Eesti perepäev“;
 • 3 päev – maakonnapäev, väliseestlaste seltside kollektiivid esinevad erinevates Eestimaa paikades.
üles