rating star NUTITELEFONI- JA TAHVELARVUTISÕBRALIK KODULEHT     

2017 a - inimese / seltsi / aja lugu

2017 aasta motoks on „Inimese / seltsi / aja lugu“:

 • igal inimesel on maailmas kanda oma roll - EKSÜ ülesandeks on ühendada inimesi seltside kaudu ühtseks ja hoolivaks ühiskonnaks; 
 • igal seltsil on maailmas oma kindel koht – väärtustades kultuuriseltside tegevusi aitab EKSÜ kaasa nende eesmärkide saavutamisele;
 • inimeste ja seltside töö tulemusena muudame maailma just selliseks nagu me seda ise soovime – me kujundame omaenda aja lugu.

Laiendamaks oma haaret valdkonna arengus on juba toimunud läbirääkimised/ettevalmistused nii väliseestlaste seltside kui ka kodueesti seltside suuremaks kaasamiseks ühenduse töösse ning kuna  2017 a on ka noorteaasta, siis hoiame ka meie järeltuleva põlvkonna oma tegevuses esiplaanil.

Suuremad 2017 a tegevused:

 • seltside suvekool 4.-5. august
  Esmakordselt anname võimaluse nii kodu- kui välisseltsidel ühiselt saada osa kahepäevasest ühistegevusest – toimuvad koolitused, arutelud, kultuuriprogramm, mis kõik kannavad endas ühte eesmärki – tugevdada seltsiliikumist kui eestluse edasikandmise üht alustala.
  Esmakorselt pakume suvekoolis konkreetselt lastele ja noortele suunatud tegevusi.

 • seltside ja noorte koostööprojekt „Seltsis segasem“ haarab endaga kaasa ka väliseestlaste seltsid ja innustab noori huvituma seltside igapäevatööst.

 • 2017 a käivitame järgmiste andmete kogumise:
  • Eesti olulised seltsitegelased – andmebaas juba lahkunud seltsitegelastest, kes on andnud väärika panuse eesti seltsiliikumise edenemisele. Siin on oluline roll seltsidel endil, sest ootame just nende ettepanekuid selle nimekirja koostamisel.
  • Eesti seltsitegelaste digitaalne mälupank – toetades Eesti Kultuuri Koja eestvõtmist eesti kultuuritegijate digitaalse mälupanga loomisel alustab EKSÜ oma valdkonna eestvedajate kohta andmete kogumist. Esimeses järgus loome praegu elavate oluliste seltsiinimeste andmebaasi.

Kõikide tegevustega valmistame ette 2018 a augustis EV 100 pühendatud seltside 3-päevane festival Tartus ERM-is, mis praeguste plaanide kohaselt sisaldab endas:

 • 1 päev – mõttetalgud „Ühine kultuuriruum“;
 • 2 päev - kontserdipäev „Eesti perepäev“;
 • 3 päev – maakonnapäev, väliseestlaste seltside kollektiivid esinevad erinevates Eestimaa paikades.

Seltsid ja noored

2017 aasta motoks on „Inimese / seltsi / aja lugu“:

 • igal inimesel on maailmas kanda oma roll - EKSÜ ülesandeks on ühendada inimesi seltside kaudu ühtseks ja hoolivaks ühiskonnaks; 
 • igal seltsil on maailmas oma kindel koht – väärtustades kultuuriseltside tegevusi aitab EKSÜ kaasa nende eesmärkide saavutamisele;
 • inimeste ja seltside töö tulemusena muudame maailma just selliseks nagu me seda ise soovime – me kujundame omaenda aja lugu.

Laiendamaks oma haaret valdkonna arengus on juba toimunud läbirääkimised/ettevalmistused nii väliseestlaste seltside kui ka kodueesti seltside suuremaks kaasamiseks ühenduse töösse ning kuna  2017 a on ka noorteaasta, siis hoiame ka meie järeltuleva põlvkonna oma tegevuses esiplaanil.

Suuremad 2017 a tegevused:

 • seltside suvekool 4.-5. august
  Esmakordselt anname võimaluse nii kodu- kui välisseltsidel ühiselt saada osa kahepäevasest ühistegevusest – toimuvad koolitused, arutelud, kultuuriprogramm, mis kõik kannavad endas ühte eesmärki – tugevdada seltsiliikumist kui eestluse edasikandmise üht alustala.
  Esmakorselt pakume suvekoolis konkreetselt lastele ja noortele suunatud tegevusi.

 • seltside ja noorte koostööprojekt „Seltsis segasem“ haarab endaga kaasa ka väliseestlaste seltsid ja innustab noori huvituma seltside igapäevatööst.

 • 2017 a käivitame järgmiste andmete kogumise:
  • Eesti olulised seltsitegelased – andmebaas juba lahkunud seltsitegelastest, kes on andnud väärika panuse eesti seltsiliikumise edenemisele. Siin on oluline roll seltsidel endil, sest ootame just nende ettepanekuid selle nimekirja koostamisel.
  • Eesti seltsitegelaste digitaalne mälupank – toetades Eesti Kultuuri Koja eestvõtmist eesti kultuuritegijate digitaalse mälupanga loomisel alustab EKSÜ oma valdkonna eestvedajate kohta andmete kogumist. Esimeses järgus loome praegu elavate oluliste seltsiinimeste andmebaasi.

Kõikide tegevustega valmistame ette 2018 a augustis EV 100 pühendatud seltside 3-päevane festival Tartus ERM-is, mis praeguste plaanide kohaselt sisaldab endas:

 • 1 päev – mõttetalgud „Ühine kultuuriruum“;
 • 2 päev - kontserdipäev „Eesti perepäev“;
 • 3 päev – maakonnapäev, väliseestlaste seltside kollektiivid esinevad erinevates Eestimaa paikades.
üles