rating star NUTITELEFONI- JA TAHVELARVUTISÕBRALIK KODULEHT     

Im memoriam - Uno Uiga 1925-2017

17. novembril 2017 lahkus 92. sünnipäeva eel tuntud ja armastatud koorijuht, Vanemuise Seltsi auliige Uno Uiga.

21. novembril 1925. aastal Tartumaal Tammistus sündinud Uno Uiga pidi kandma sõja- ja vangilaagri raskusi ja sai muusikaõpingutele pühenduda alles 1945. aastal. 1951. aastal lõpetas ta Tartu Muusikakooli koorijuhtimise erialal (V. Kliimandi klassis) ning kõrghariduse omandas 1957. aastal Moskvas.

Uno Uiga pühendas oma elu koorimuusikale. Ta asutas segakoori Heli (1947), Tartu Poistekoori (1961), segakoori Tarbatu (1980) ja neidudekoori Kurekell (1982) ning oli muusikaõpetaja Tartu Õpetajate Instituudis, Tartu Pedagoogilises Koolis ja Tartu 7. Keskkoolis (praegu Karlova Gümnaasium).

Alates 1980. aastast oli ta ligi 20 aasta jooksul poiste- ja lastekooride üldjuht üldlaulupidudel ja koolinoorte laulupidudel. Ta algatas poistekooride üleliidulised laulupeod, viis Tartu Poistekoori kontserdireisidele peaaegu kõikidesse liiduvabariikidesse ja mitmesse välisriiki. Poistekoor tuli 1985. aastal
Bulgaaria rahvusvahelisel noorte kunstikollektiivide festivalil laureaadiks ja võitis kuldmedali.

Vanemuise Seltsiga oli Uno Uiga seotud alates seltsi taasasutamisest 1994. aastal. Ta elas emotsionaalselt kaasa seltsi rõõmudele ja muredele. Tema suuremaks ettevõtmiseks Vanemuise Seltsis oli Läänemeremaade rahvalaulu ja akadeemilise soololaulu rahvusvahelise konkursi korraldamine 1999. ja 2002. aastal ning võitjate preemiareisi korraldamine Soome ja Rootsi muusikakoolidesse. Aastaid juhatas ta Vabadusvõitlejate Meeskoori.

Hingestatult elas Uno Uiga kaasa Tartu muusikaelule. Alates 1950. aastast kirjutas ta poole sajandi jooksul ajalehele Edasi üle 1200 muusikaarvustuse. Neist 246 andis Vanemuise Selts välja raamatuna „Elage ja häälitsege täie rinnaga“ (2000).

Ta oli Eesti NSV teeneline kunstitegelane (1984) ja Tartu aukodanik (2002).

Arvestades Uno Uiga teeneid meie rahva muusikakasvatuse vallas, valiti ta 1996. aastal Vanemuise Seltsi auliikmeks.

Valter Haamer
Vanemuise Seltsi juhatuse liige
Eesti Kultuuriseltside Ühenduse auesimees

üles