20. Июн 2024

EKSÜ juhatuse liige sai mitme tunnustuse osaliseks

Eesti Kultuuriseltside Ühenduse juhatuse liige Iivi Zajedova (Tsehhi Eesti Klubist) on värskelt valitud Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) aseesimeheks.

Lisaks sai Iivi Zajedova 26. novembril peetud kodanikupäeval Eesti Vabariigi välisministeeriumi rahvadiplomaatia aukirja.

Lisaks Tsehhi Eesti Klubi esindajale pälvisid välisministeeriumi tunnustuse veel mitmed välismaal asuvad isikud ja Eesti Kultuuriseltside Ühenduselegi tuttavad seltsid sh üks meie liikmesselts – Leedu Eestlaste Selts ja tema esinaine Liia Urman.

Õnnesoovid ka Eesti Kultuuriseltside Ühenduse juhatuse poolt!

Pikemalt sellest siit: