25. Янв 2022

Tagasi juurte juurde!

Noortevahetus Eestis.

Korraldaja: Seiklejate Vennaskond

Toimumisaeg:

Esimene noortevahetus:

12.- 23.06.2021

Teine noortevahetus:

01.-12.09.2021

KIRJELDUS:

Mõlemad noortevahetused toovad kokku 30 Eesti juurtega noort, kellest 20 elavad välismaal ja 10 Eestis. Osalejad on vanuses 18—30 eluaastat. Noortevahetuse eesmärk on osalejatele tutvustada eesti kultuuri ja eesti keelt. Projektiga soovime osalejatele:

* tutvustada Eesti ajalugu ja kultuuripärandit, et tuua sedakaudu
välismaal elavad eestlased lähemale oma pärimusele;
* tutvustada Eesti edulugusid, kogemusi ja tulevikuplaane;
* õpetada mitteformaalses keskkonnas eesti keelt;
* teadvustada töö- ja õppimisvõimalusi Eestis;
* tutvustada Eesti riigijuhtimist;
* luua toetusvõrgustiku, et toetada nende naasmist kodumaale.

Programmi käigus toimuvad mitmekesised tegevused Eesti erinevates

Kogu noortevahetuse käigus on osalejatel võimalik mitteformaalse õppe kaudu õppida ja praktiseerida eesti keelt.

Noortevahetust korraldab noorteorganisatsioon Seiklejate Vennaskond, koordineerib Eesti Noorsootöö Keskus ja  rahastab Haridus- ja Teadusministeerium rahvuskaaslaste programmi kaudu.

Kandidaadiks sobib:

* vanus 18—30;
* Eesti juurtega, kuid olnud Eestist eemal vähemalt 10 aastat;
* soov õppida ja praktiseerida eesti keelt;
* võimalus ja valmidus osaleda kõikides noortevahetuse tegevustes
(osalejad peavad valima, millisesse noortevahetusse soovivad kandideerida; osaleda saab vaid ühes noortevahetuses).

Osalusega seotud kulud:

Valituks osutumise korral on 100%-selt kaetud kõik osaleja kohapealsed kulud: majutus, toit, kohalik transport, erinevad külastused ja väljasõidud. Reisikulud hüvitatakse peale noortevahetuse toimumist kuni 300€ ulatuses, võttes arvesse reaalseid kulusid. Limiit võib
suureneda või väheneda tulenevalt noortevahetuse üldisest eelarvest ja osalejate individuaalse reisi pikkusest. Kui näiteks naaberriikidest tulijatel kulub sõidukuludele alla 300€ ja kaugemalt tulijatel üle 300€, siis jagatakse reisitoetus ümber nii, et see oleks kõigile õiglane. Viisa taotlemine (vajadusel) on iga osaleja oma vastutus, kuid korraldajad on on valmis osalejaid taotlemisel abistama. Reisikindlustus on igale osalejale kohustuslik ning seda kulu osalejatele ei hüvitata.

Sündmuse koduleht: 

Lisainfo ja küsimused:

rahvuskaaslased@gmail.com – Kõik küsimused on teretulnud!

Kandideerimise tähtaeg on 27. aprill 2021 — seda ennekõike juuni vahetusse osalejate puhul. Kuid oleme kuupäeva osas paindlikud.

Eleri Paatsi

Email: rahvuskaaslased@gmail.com