4. aug. 2021

KAHEKÕNE: MÜTOLOOGIA JA TEHISINTELLEKT

VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressil, mis toimub Tartus Eesti Rahva Muuseumis 16.–18. juunini, saab ERMi Sõprade Seltsi ruumis vaadata Kärt Summataveti näitust

KAHEKÕNE: MÜTOLOOGIA JA TEHISINTELLEKT

DIALOGUE: MYTHOLOGY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

ДИАЛОГ: МИФОЛОГИЯ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Veebis on näitus jälgitav ka peale kongressi lõppu.

Virtuaalne näitus: www.summatavet.ee

Virtual exhibition: https://www.summatavet.ee/en

Виртуальная выставка: https://www.summatavet.ee/ru

Kärt Summatavet: Näituse idee „Dialoogid: mütoloogia ja tehisintellekt” sündis seoses VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressiga. Soome-ugri rahvaste mütoloogiline maailmapilt ja selle rikkalike sümbolite tähenduskihistused on mind köitnud juba 1980-ndatel aastatel kunstiõpilasena. Nagu enamus eestlasi, kes elab linnas, veedan kõik suved maal ja looduses. Olen saanud tüüpilise põhjarahva kultuuriga seotud mõtteviisi koduse kasvatuse kaudu.


Meie mõttemaailm on samaaegselt tihedalt omavahel põimunud muistse põhjarahva eluviisi, soome-ugrilase kommete ja eurooplase kristliku kultuuri juurtega. Meie soontes voolab põhjamaise soomeugrilase ja ida-lääne kaubandusteede ristumiskohas elava väikerahva veri, kes oma asukohast lähtuvalt peab olema kiire ja leidlik, et nii karmides loodustingimustes ellu jääda.


2019/2020 õppeaastaks kutsus Tartu Ülikool mind vabade kunstide professoriks. Professuur langes kokku mitme olulise sündmusega – 2019 oli emakeeleaasta ja rahvusülikooli 100. juubeliaasta ning 2020 digikultuuri aasta. Seetõttu olin seotud üheaegselt mineviku pärandi ning virtuaalreaalsuse ja tehisintellektiga. Kuidas olla samaaegselt minevikus, olevikus ja tulevikus, et mineviku nutikust uuesti tuleviku heaolu ja inimese õnne teenistuses kasutama õppida. 


Põhjamaise kultuuri ja soome-ugri mütoloogilise mõtteviisi kandjana mulle tundub, et tulevikus vajame oma esivanemate oskusi ja tarkusi, aga võtame õppust ka teistest põliskultuuridest pärinevaid õpetusi sellest, mis meid õnnelikuks teeb. JA KUIDAS ÕNNELIK OLLA JA ÕNNE HOIDA.

Fotod näituselt tegi Sirje Madisson

Sirje Madisson

Eesti Rahva Muuseum

koostöövõrgustike koordinaator
7363 031  58043394