25. Jul 2024

Eesti toidumälestused arhiivimaterjalides ja memuaarides

Berliini Eesti Kultuuriseltsil KAMA on rõõm kutsuda teid laupäeval, 20. novembril kell 17.00 osalema Anu Kannikese veebiloengus “Eesti toidumälestused arhiivimaterjalides ja memuaarides”. Loeng toimub Zoomi keskkonnas.

Ajalooõpikutes ja ajaloo üldkäsitlustes on toidust juttu harva, heal juhul riivamisi. Ka suurmeeste ja -naiste elulugudes ei tule tavaliselt kõneks, milline roog oli nende hommikusöögilaual või kuidas maitses nende pulmatort. Ometi pakuvad isiklikud meenutused ammu kadunud maitsete ja lõhnade maailmast huvitavat pilti argielu ajaloost ja selle muutumisest.
Loeng tutvustab rohkete näidete ja tsitaatide varal kulinaarseid mälestusi, mille on kirja pannud nii eestlased kui Eestis elanud või seda külastanud välismaalased. Samuti räägime etnoloogide poolt rahvalt kogutud ning käsikirjalistes elulugudes leiduvaist toidumeenutustest ning vaatame illustreerivaid fotosid. Ajaliselt liigume 18.–19. sajandist 20. sajandi 90. aastateni.
Loengu järel võiksime vahetada mõtteid enda jaoks olulistest toidukogemustest, eredatest toidumälestustest või lõhnadest ja maitsetest, mis tekitavad nostalgiat, koduigatsust või muid (nii positiivseid kui negatiivseid) tundeid. Millised on meie lapsepõlvemaitsed, millised toidud seostuvad oma koduga või Eestiga? Milliseid toiduga seotud lugusid on teie peres räägitud, millised retseptid või road on kandunud põlvest põlve?
Anu Kannike on etnoloogiadoktor, Eesti Rahva Muuseumi vanemteadur. Tema uurimisvaldkonnaks on eesti argikultuur 20.–21. sajandil, eeskätt kodu- ja toidukultuur ning kultuuripärandi tõlgendused tänapäeval. Ta on raamatute ”101 Eesti toitu ja toiduainet” ning ”Eesti eluolu 100 aastat” kaasautor ning paljude teaduslike ning populaarteaduslike artiklite autor. Ta on pidanud loenguid Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis ja Eesti Kunstiakadeemias ning toimetanud mitmeid teadusväljaandeid. Aastail 1999–2003 ja 2007–2011 vahendas ta diplomaadi pereliikmena Eesti kultuuri Brüsselis ja Strasbourgis.
Lisainfo: anu.kannike@erm.ee, eestikultuuriselts@gmail.com