19. Jan 2022

Taotlusvoor “Väliseesti kultuuriseltside toetus”

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa välismaal tegutsevate eesti kultuuriseltside tegevusele ja Eesti kultuurisündmuste vahendamisele ning Eesti riigiga ühtekuuluvustunde kujundamisele väliseesti kogukondades.

Integratsiooni SA leht siit: