21. Jul 2024

Kärstna môisas oli täämbe Mulkide Seltsil äraütlemede tore olemine

Kärstna môisas oli täämbe Mulkide Seltsil äraütlemede tore olemine:

*2023 . aasta Mulkide almanakk sai rahva ette toodu, kirjuteje tänatu
* üten jôululôuna söödu ja äid suuve jagatu
*jôulumehele salme loetu
* Tôrva muusikakooli laste imeilust laulu kulleldu
* Tôrva rahvamuusikude Kirime pillilugude järgi tantsu löödu
Olge te kôik tänatu ilusa laubase päeva iist ja iki oitu siin maa pääl- nii inimese kui Mulgimaa
Saare Ene