22. Июл 2024

Siberieestlaste ravioskused

Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastuselt on ilmunud uus raamat Siberi eestlaste ravitarkustest.

Eesti Kirjandusmuuseum avaldas sarja „Eesti asundused“ üheksanda väljaandena raamatu Siberi eestlaste ravitarkustest🧙‍♂️.
Raamat pealkirjaga „Siberi eestlaste rahvapärased ravioskused“ annab ülevaate rahvapäraste meditsiiniliste teadmiste arengust ja muutumisest Siberi eesti kogukondades.
Raamatu koostaja ning toimetaja, Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur Anu Korbi sõnutsi on traditsiooniline elukorraldus, külade perifeerne asend ja sõnamaagia aidanud püsida vanematel raviviisidel-võtetel ja raviloitsudel.
Värskest väljaandest saab lugeja teada:
* 🧐Kuidas Siberi eestlased rahvaravioskusi omandasid ja edasi andsid?
* 🧐Mida sai teha oma tervise ja heaolu hoidmiseks?
* 🧐Missuguste võtetega raviti erinevaid haigusi?
Raamatu abil saab sisse piiluda rahvapäraste meditsiiniliste teadmiste arengule ja muutumisele Siberi eesti kogukondades.
🙏Rohkete arhiivifotodega illustreeritud väljaande kujundas ja küljendas Merike Kask, keeletoimetaja oli Inge Annom, ingliskeelse resümee tõlkis Kait Tamm, raamatu projektijuht oli Risto Järv.
👉Sari „Eesti asundused“ ilmub alates 1995. aastast.
Sarjas on seni käsitletud Siberi eri piirkondade folkloori, Venemaal sündinud eestlaste elu- ja külaloolisi mälestusi ning folkloorikogujate tähelepanekuid Siberi välitöödelt.
📌Raamatut esitletakse Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis, 30. mail kell 16.15 Akadeemilise Rahvaluule Seltsi aastalõpukoosolekul.
Raamatut saab osta ka meie e-poe vahendusel: