Press "Enter" to skip to content

Siberis on tulekul soome-ugri rahvaste festival

Krasnojarski krais elab arvukalt soome-ugri vähemusrahvusi: ersad, neenetsid, marid, eestlased, setud, udmurdid jne.

Esimest korda korraldati soome-ugri rahvaste festivali Krasnojarski eesti seltsi ja Siberi soome seltsi ühisel algatusel 1995 aastal. Sellest on kujunenud praeguseks omanäoline traditsioon ning erinevate rahvusseltside ühine ettevõtmine.

Sellel aastal toimub soome-ugri päev 28 oktoobril. Sellest võtavad osa eestlased, setud, ersad, soomlased ja teised väikerahvaste kultuuri seltsid. Me saame taaskord kokku, et teha kokkuvõtteid, esitleda üksteisele oma keelt ja kultuurkombeid.

Uued osalejad on oodatud!

Krasnojarski Eesti Selts

Ürituse FB leht: https://www.facebook.com/events/216744709019796/

Abhaasia eestlase Alli Rutto avalik vastus politsei- ja piirivalveametnikule

Minu vanaisa täitis kõik Tartu rahulepingus ette nähtud tingimused, sai koos teiste sulevlastega Gruusia territooriumil Eesti kodanikuks ja jäi selleks surmani. Tema poeg Ronald (minu isa) ja mina oleme sünnijärgsed Eesti kodanikud – mitte „ekslikult”, vaid kõikide Eesti seaduste järgi. Sünnijärgset Eesti kodakondsust ei saa kelleltki võtta ja seda minult võttes eksite Te põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse vastu.

(veel …)

TVERis peeti eesti pidu

Eestlased avasid Tveris traditsiooniliste kultuuride festivali.  Festival kestab kokku 3 kuud. Projekti toetavad Tveri Riiklik Ülikool ja Slaavi Kultuuri Keskus. Projekti juht Svetlana Lebedeva märkis, et Eestis toimuvad aasta läbi üritused, mis on seotud rahvatantsu ja lauluga. (veel …)

Hendrik Adamsoni 127. sünniaastapäeval Kärstna mõisas kuulutati välja murdeluule laureaat

Märtsist kuni  septembrini  2018 toimus 13. Hendrik Adamsoni murdeluulevõistlus.

Murdeluule konkurssi korraldas 1994-2016 Tarvastu vald. Sellel aastal valmistati konkurss ette ühiselt – Mulgi Kultuuri Instituut, Mulkide Selts ja Viljandi vald. Konkurss on kestnud  juba 24 aastat ning traditsiooniks on  luulepreemia üle andmine Adamsoni sünniaastapäeval, 6. oktoobril  Kärstna mõisas.

(veel …)