Press "Enter" to skip to content

Abhaasia eestlase Alli Rutto avalik vastus politsei- ja piirivalveametnikule

Minu vanaisa täitis kõik Tartu rahulepingus ette nähtud tingimused, sai koos teiste sulevlastega Gruusia territooriumil Eesti kodanikuks ja jäi selleks surmani. Tema poeg Ronald (minu isa) ja mina oleme sünnijärgsed Eesti kodanikud – mitte „ekslikult”, vaid kõikide Eesti seaduste järgi. Sünnijärgset Eesti kodakondsust ei saa kelleltki võtta ja seda minult võttes eksite Te põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse vastu.

(veel …)

TVERis peeti eesti pidu

Eestlased avasid Tveris traditsiooniliste kultuuride festivali.  Festival kestab kokku 3 kuud. Projekti toetavad Tveri Riiklik Ülikool ja Slaavi Kultuuri Keskus. Projekti juht Svetlana Lebedeva märkis, et Eestis toimuvad aasta läbi üritused, mis on seotud rahvatantsu ja lauluga. (veel …)

Hendrik Adamsoni 127. sünniaastapäeval Kärstna mõisas kuulutati välja murdeluule laureaat

Märtsist kuni  septembrini  2018 toimus 13. Hendrik Adamsoni murdeluulevõistlus.

Murdeluule konkurssi korraldas 1994-2016 Tarvastu vald. Sellel aastal valmistati konkurss ette ühiselt – Mulgi Kultuuri Instituut, Mulkide Selts ja Viljandi vald. Konkurss on kestnud  juba 24 aastat ning traditsiooniks on  luulepreemia üle andmine Adamsoni sünniaastapäeval, 6. oktoobril  Kärstna mõisas.

(veel …)

Oktoobri kuukiri nr 30

Eesti Kultuuriseltside Ühenduse tegemised septembris

Septembrikuu on olnud Ühenduse jaoks ülitihe ja Ühendus tegi mitmeid suviseid kokkuvõtteid.

Septembris liitus EKSÜga 3 uut liikmesseltsi ja sh üks uus “liikmesriik”. EKSÜ juhatus kinnitas meie liikmeteks Rõka Külaseltsi ja Soomest Tampere Eesti Klubi ja Mikkeli Eesti Klubi. Liikmete hulgast arvati välja von Glehni Teater.

Kogu kuukiri on allalaetav siit –  Oktoobri kuukiri nr 30

(veel …)

Vanemuise sügisesed kirjad

Suve viimasel päeval,  22. septembril  toimus Tartu Laulupeomuuseumis  järjekordne salongiüritus  “Kes sa oled…” Külalispersoon oli Tabivere Huvikooli  (Tartumaal) õpetaja ja direktor Liia Koorts. Vestlust juhtis Valli Ilvik.  (veel …)