Press "Enter" to skip to content

Tiitel seltsisõbralik sulesepp seltsitegevust kajastavale ajakirjanikule

Eesti Kultuuriseltside Ühendus kuulutab taas kord välja tiitli seltsisõbralik sulesepp tunnustamaks ajakirjanikku, kes 2018. aastal on Eesti meedias seltsitegevust heatasemeliselt kajastanud. Arvesse lähevad trüki- ja veebiväljaanded, raadio- ja telesaated.

Seltsitegevus Eestis on mitmekesine ja kogub hoogu. Me teame ise, et oleme hakkajad ja tublid, aga me tahame, et ka teised sellest teada saaksid täna ja tulevikus. Sestap on väga vaja meie tegevust kajastada meedias. Me kirjutame – räägime seltsidest loomulikult ka ise, kuid soovime, et seda teeksid lisaks meile ka tegevajakirjanikud (töötagu nad siis mõne väljaande juures või olgu vabakutselised).

Kutsume siinkohal seltsitegelasi üles esitama kandidaate tiitlile seltsisõbralik sulesepp! Aidake tunnustada ja tähele panna ajakirjanikke, kes teie tegemistele kaasa elavad ja seda heal meelel sageli olematu tasu eest kajastada võtavad.

Taotlused palume saata 10. veebruariks 2019 aadressil  info@kultuuriseltsid.ee

Tiitlisaaja valib laekunud taotluse põhjal Eesti Kultuuriseltside Ühenduse juhatus.

Taotluses peavad sisalduma:

  • Kandidaadi tegevuse üldiseloomustus (lühidalt)
  • Viited artiklitele ja saadetele (linkide või manustena; lingid peavad olema aktiivsed)
  • Kandidaadi kontaktandmed (telefon, e-post)
  • Taotluse esitaja kontaktandmed (telefon, e-post)

Tiitel kuulutakse välja 9. märtsil 2019 Tartus Eesti Kultuuriseltside Ühenduse aastakoosolekuga kaasneval emakeelepäeval Eesti Kirjandusmuuseumis.

Esmakordselt anti tiitel seltsisõbralik sulesepp välja 2018. aastal. Tiitli pälvis Virumaa Teataja ajakirjanik Katrin Uuspõld.

Konkurssi toetab Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp.

Ootame aktiivset kaasalöömist!
Eesti Kultuuriseltside Ühenduse juhatus

One Comment

Comments are closed.