26. sept. 2022

Eesti jõulutraditsioonide tutvustamine Chişinăus

December 20, 2019 All day

Eesti seltsi osalemine heategevuslikul jõulubazaaril, seltsi liikmete tänamine.