10. mai 2021

Jätkub EKSÜ koolitustesari “Kohalik kultuurilugu ja seltsid”

November 6, 2018 10:00 - 14:00

Eesti Kultuuriseltside Ühenduse koolitusprogramm “Kohalik kultuurilugu ja seltsid”, kus tutvustatakse meie mäluasutuste juba olemasolevaid avalikkusele kättesaadavaid digiarhiive ning seltside osa kodukoha kultuuriloo säilitamisel.

Koolitus viiakse läbi koostöös ERMi ja Eesti Rahvusarhiiviga.

 

Toimumise koht: Põltsamaa vald Lustivere Kultuurimaja.

Toimumise aeg: 16.10 kell 10.00 -14.00

 

Koolituse ajakava (4 h):

* Ülevaade maakonna kultuurikorraldusest – 15 min
* Seltside osa kodukoha kultuuriloo kujundamisel ja säilitamisel (Valter Haamer, EKSÜ) – 15 min
Ettekanded ja küsimused: 2,5 h
* Kuidas koguda ja jäädvustada infot kodupaiga kultuuriloo uurimisel – millised arhiivide materjalid on avalikult saadaval? (Tiina Tael, ERM ja Lea Teedemaa RA)
* Seltsi dokumentide arhiveerimine (Lea Teedema, RA)
Ühine arutelu: 1 h
* kohalolevad seltsid tutvustavad oma tegevust
* arutelu võimalikest edasistest koostöökohtadest

Koolitusel toimub ka nn seltside “mini-raamatulaat”, kus EKSÜ võtab kaasa oma liikmesseltside poolt väljaantud trükised ja lisaks ootame, et kõik osalejad võtavad kaasa nende poolt juba väljaantud trükiseid, mis kajastavad seltside tegevust.

 

Õppepäevale ootame raamatukogutöötajaid, seltside esindajaid ja kultuuriloo huvilisi.

Koolitus on osalejatele tasuta, kohvipaus on omaosalusega.