2. dets. 2022

Keelretk Riia-Tartu

June 8, 2019 - June 15, 2019 All day

Eesti keele aasta kavva kuulub Emakeele Seltsi jalgsiretk Riiast Tartusse läbi paikade, kus paarsada aastat tagasi rändas Kristjan Jaak Peterson.

Info: Jüri Valge, juri.valge@ut.ee, 510 3977

 

Kaaskorraldaja Läti Eesti Selts