19. okt. 2021

Seltside ümarlaud Tallinnas

October 9, 2019 13:00 - 15:00

EKSÜ juhatus ja tegevjuht kohtuvad Tallinnas Tallinnas asuvate liikmeseltsidega Sakala 14.