Press "Enter" to skip to content

J. V. Jannseni meenutushetk Raadi kalmistul

Eesti Keele Kaitse Ühing korraldab 16. mail Tartus Raadi kalmistul Johann Voldemar Jannseni kalmul tema 200. sünniaastapäeva tähistamiseks meenutushetke: süütame küünlad ja mälestame suurmeest.

 

Reet Vääri kõne Jannsen 200 16.05.1819