Press "Enter" to skip to content

Eesti jõulutraditsioonide tutvustamine Chişinăus

Eesti seltsi osalemine heategevuslikul jõulubazaaril, seltsi liikmete tänamine.