Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Järelkaja”

Johannes Aaviku Selts pidas aastakoosolekut

Seltsi kõnekoosolekul 22. mail 2019 Tallinna Ülikoolis pidas ettekande „Johannes Aavik ja prantsuse vaim – klassitsismi ja dekadentsi vahel“ Kaia Sisask, ülikooli prantsuse kirjanduse ja kultuuri lektor. Kõneleja doktoritööl põhineva mullu ilmunud raamatu „Noor-Eesti ja prantsuse vaim” üks peatükk kaheksast kannab pealkirja „Johannes Aavik ja sõnade esteetika“. Aavikust on raamatus juttu paljudes seostes, nooreestlastest on vaid Friedebert Tuglas pälvinud veidi rohkem tähelepanu.

(veel …)

Luuletaja hingeldamisi mais

Maikuu võttis mind päris võhmale. Oli ju see kuu erakordselt tihe ja ette tuli sündmusi, mille korraldamine oli minu jaoks esmakordne kogemus.

11.mail esitasin enda loomingut mõneti hullumeelsel ettevõtmisel “Insominacathon” Tartus, Vanemuise 19. Hullumeelsus seisnes selles, et Vanemuise 19 toimus mõni esinemine kogu ööpäev ehk ühe esineja lõpetades alustas järgmine.

(veel …)

Leedu Eestlaste Selts tähistas juubelit

Arhiividokumentide andmetel registreeriti 26. aprillil 1928. aastal ametlikult Kaunase Eesti Selts, mis vaatamata nimele, ühendas peatselt paljusid Leedus elavaid eestlasi ja tegutses kuni Nõukogude okupatsioonini. Leedu Siseministeeriumi 1940. aasta 26. augusti otsusega peatati Kaunase Eesti Seltsi tegevus paljudeks aastakümneteks. Leedu Eestlaste Selts loodi uuesti paar aastat enne Leedu iseseisvumist: ametlikult registreeriti 1987.aaastal Leedu Kultuuriministeeriumis ja 1989. aastal Leedu Justiitsministeeriumis.

(veel …)

Praha Eesti Tuba

Praha Tšehhi-Eesti Klubi liikmed korraldasid 26. mail  juba kolmandat korda EESTI TOA.

Praha EESTI TOA mõte kerkis Tšehhi-Eesti klubis  (TEK) juba 2015. aastal.  Tookord mõtet välja pakkudes arvasin, et uue, nn kiire elu tingimustes oleks tihedamini vaja suhelda eelkõige Tšehhi elama asunud  Eesti noortega.

(veel …)

24. mai hetk Lydia Koidulaga

24. mail jätkas Vanemuise Seltsi segakoor Lydia Koidula projektiga. Ilm juhtus olema väga vihmane ja seetõttu jäi küll osalejate arv napiks, kuid üritus ei jäänunud toimumata. Tartu I ja II Muusikakooli akordioniõpetaja Mai Sõõro luges kogust “Tartu”  Koidula luuletuse “Jää jumalaga”, mis pühendati Jüri Aarma mälestuseks.

(veel …)