Press "Enter" to skip to content

Tegevuskava

2018 aasta moto on „Sajaga seltsis“ ja kõik tegevused tähistavad omal moel Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva

10. märts emakeelepäeva tähistamine – „Keel ja (aja)kirjandus“ Rakveres koostöös Eesti Keele Kaitse Ühingu ja Juhan Kunderi Seltsiga

 • Avatud uste päev Juhan Kunderi Seltsis
 • Arutletakse ajakirjanduse keelekasutuse üle
 • Tunnustakse seltsitegevusi esiletoonud ajakirjanikke

10. märts EKSÜ pidulik aastakoosolek

 • liikmete tunnustamine

26. mai kevadpidu „Ikka üheskoos“ Narvas koostöös Narva Eesti Seltsi ja Narva-Jõesuu Eestlaste Seltsiga Kalju

3.-5. august seltside kolmepäevane festival „Sajaga seltsis“ Tartus ja üle Eesti

 • mõttetalgud „Seltsid eestluse hoidjana eile-täna-homme“
 • pidupäev „Ikka üheskoos“
 • maapäev

november kultuuriseltside raamatulaat Tallinnas Mardilaadal koostöös Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liiduga

Ühenduse kuukirjas kajastame eraldi artiklitena 2018 a oma juubelit tähistavate seltside tegevusi (Läti Eesti Selts – 110/30, Lauluselts Kuldne Kungla – 20, Muuga Maanaisteselts Eha – 20, Tveri Eesti Selts – 20, Eesti Klubi – 15, Suhhumi Eesti Kultuuriselts Linda – 15, Viru-Nigula Hariduse Selts – 15, Nõmme Haridus- ja Rahvamaja Selts – 5).

E-õppematerjalide koostamise jätkamine:

 • E-õppematerjal “Väliseesti seltside roll eestluse hoidmisel välismaal”
 • ettekanded samal teemal kolmes piirkonnas gümnasistidele ja seltsidele
 • e-õppematerjali koostamine

Jätkame Eesti seltsiliikumise eestvedajate nimekirjade koostamist

I etapp – nimekirjade koostamine

 • praegu veel elavad seltsiliikumise eestvedajad üle terve maailma
 • juba lahkunud eestvedajad

II etapp – olemasolevate materjalide kaardistamine

Seltsid ja kroonikad

2017 a kutsusime oma liikmesseltse üles oma kroonikaid korrastama ja neid teistele näitama. Kahjuks oli 2017 aastal vastukaja leige ning 2018 a tahame sama teemaga jätkata.
Seltsitegevuse üks oluline osa on ka selle jäädvustamine tulevastele põlvedele, üks lihtsamaid ja loomulikumaid tegevusi selleks on seltsi tegevuse kohta järjepideva kroonika koostamine.

Aasta lõpus anname välja EKSÜ 2019 a kalendri, kus on kirjas seltside 2019 a toimuvad sündmused – kalendri väljaandmise tahame muuta perioodiliseks

Avalikud koolitused/ettekanded:

 • Jätkub koolitussari „Kodukoha kultuurilugu ja seltsid“ – 4 piirkonnas (Saaremaa, Harjumaa, Jõgevamaa, Järvamaa)
 • Ettekanded teemal “Väliseesti kultuuriseltside roll eestluse hoidmisel välismaal”, Dr Iivi Zajedova (Tallinn, Pärnu, Narva)

Konkursside korraldamine:

 • Konkurss seltside tegevust kajastavate ajakirjanike tunnustamiseks
 • Konkurss seltsidele – “Sisukas seltsi kroonika”
 • Noorte ja seltside koostööprojekti “Seltsis segasem” II filmikonkurss „Sajaga seltsis“ –

Jätkame Eesti siseste külastustega, 2018 a tahame külastada vähemalt 4 seltsi.

Kutsume teisi keskseltse osalema meie järgmistel sündmustel:

 • Noortekonkurss
 • Kevadpidu
 • Raamatulaat
 • 2018 a kultuuriseltside 3-e päevane festival Tartus
 • Mõttetalgud
 • Ühine pidupäev
 • Maapäev

Suhtluse arendamine väliseestlaste kultuuriseltsidega

Töögrupi „Koostöö välisseltsidega“ käivitamine

 • Väliseestlaste seltsidele ühise infolisti loomine

Osalemine välisseltside poolt korraldatud sündmustel:

 • Praha Muusikaakadeemias Eesti päevadel 14-17. 2 2018
 • Soomes tegutsevate Eesti seltside kokkutulek Mikkelis 18.-20.05.2018

Kutsume välisseltse osalema:

 • noorte ja seltside koostööprojekt „Seltsis segasem“ II
 • seltside 3-e päevane festival Tartus, august 2018