Press "Enter" to skip to content

Põhja-Balti koostööprogrammide taotluste esitamise tähtajad

2017. aastal jätkavad mitmed Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetusprogrammid, kust on võimalik rahastust taotleda koostööks nii kultuuris, hariduses kui ka vabakonnas.

Jätkuvalt toetatakse eraldi programmidega ka kultuuritegijate ning avaliku sektori töötajate mobiilsust Põhja- ja Baltimaades.

Mitmete toetusprogrammide taotluste esitamise võimalus avaneb jaanuaris-veebruaris, taotluste tähtajad on järgmised:

25. jaanuar    Põhjamaade kultuurifond
13. veebruar    Põhja- ja Baltimaade kultuuri mobiilsusprogramm
13. veebruar    Põhja- ja Baltimaade kultuuri mobiilsusprogramm: kunstiresidentuurid
20. veebruar    Põhja- ja Baltimaade kultuuri mobiilsusprogramm: koostöövõrgustikud (lühiajalised)
1. märts    haridusprogramm Nordplus
6. märts    kultuuri- ja kunstiprogramm
15. märts    Põhja- ja Baltimaade mittetulundusühenduste toetus
30. märts    Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogramm
28. september    Põhja- ja Baltimaade kultuuri mobiilsusprogramm: koostöövõrgustikud (pikaajalised)

Lisaks juba mainitud toetusvõimalustele saavad Eesti organisatsioonid osaleda ka Põhjamaade soolise võrdõiguslikkuse fondi Nordic Gender Equality Fund projektides – tõsi, toetuse taotlejaks peaks olema Põhjamaa riik ning Eesti organisatsioon saab olla projektipartneriks.

Täpsem info toetusprogrammide kohta asub Põhjamaade Ministrite Nõukogu esinduse Eestis kodulehel