Press "Enter" to skip to content

Eesti Kultuuri Koda kuulutab välja konkursi auhinnale Kultuuri Tegu 2018

Auhinna eesmärgiks on tunnustada Eesti ühiskonnas tegutsevaid inimesi, kelle ettevõtmised on teisi inspireerivad, tulevikku vaatavad ja avalikku tähelepanu väärivad, aga kes pole seni veel leidnud laiemat tunnustust.

Kandidaate võivad esitada kõik Eesti Vabariigi elanikud. Esitatud kandidaatide hulgast valib Kultuuri Koja eestseisus viis nominenti, kelle hulgast auhinna Kultuuri Tegu 2018 saaja selgub kogu Eesti Kultuuri Koja liikmeskonna hääletamise teel.

Kandidaadiks sobib tegu kultuurivaldkonnast, mis vastab järgmistele kriteeriumitele:

  • hoiab ja tugevdab Eesti Vabariigi kultuuri sisemist jõudu,
  • kõnetab ühiskonda,
  • on seotud kultuuri ja loominguga,
  • panustab avalikku arutelu kultuuri,
  • aitab väärtustada meie kultuurikeskkonna erinevaid tahke,
  • aitab väärtustada ja tugevdada loomingulist õhkkonda Eesti ühiskonna meelelaadi olulise osana.

Hinnatakse aasta jooksul tehtud tegu, ajavahemik: septembrist-septembrini (1.sept 2017-30. aug 2018).

Ootame kandidaatide pakkumisi aadressil tegevjuht@kultuurikoda.eu märksõnaga «Kultuuri Tegu” 23. septembriks.

Auhind antakse üle Kultuuri Koja aastakonverentsil “Töökultuur”, mis toimub
5. oktoobril 2018 Pärnu teatris Endla. 
Konverentsi eesmärgiks on aidata kaasa töökultuuri ja tööjõu puudusega seonduvate probleemide lahendamisele tänases Eesti ühiskonnas. Konverents keskendub erinevatele töökultuuri probleemidele nii ettevõtluses, avalikus teenistuses kui hariduses ja kultuuris. Registreerimine konverentsile avatakse
7. septembril. Lisainfo: www.kultuurikoda.eu.

Auhinda antakse välja alates 2014. aastast koostöös Kultuuriministeeriumiga ning eelmisel aastal tunnustati loomeinimeste avalikku ühispöördumist – “222 kiri”. Kõikide eelmiste aastate võitjate ja nominentidega saab tutvuda Eesti Kultuuri Koja kodulehel. 

Fotode autor Merli Antsmaa

Lähem info

Egge Kulbok-Lattik

Auhinna Kultuuri Tegu idee autor

5818 0723

või

Pille Lill

Juhatuse liige

Eesti Kultuuri Koda

+372 5114 077

www.kultuurikoda.eu