Press "Enter" to skip to content

Väliseesti noored, aeg on teha suveplaane!

2018. aastal, mil on Eesti vabariigi 100. sünnipäev, ootame välisriikides elavaid eestlasi Eestit külastama. Mis paremat kinki saaks Eestile veel sünnipäevaks teha. Põhjuse siiatulekuks annab ka Integratsiooni Sihtasutuse korraldatav eesti keele ja meele suvelaager.

Aastal 2018 kutsume tavapärasest rohkem väliseesti noori Eestis toimuvatesse keele- ja kultuurilaagritesse. Keelelaagrites õpivad 13-18aastased Eesti päritolu ning teistes riikides elavad noored eesti keelt, suhtlevad laagrikeskkonnas eestlastest eakaaslastega ning õpivad paremini tundma Eesti kultuurikeskkonda. Käiakse ekskursioonidel, tehakse sporti ning tutvutakse Eesti vaatamisväärsustega. Laagrite korraldajad soovivad, et välismaal elavad eesti lapsed tunnetaksid sidet kodumaa ja eesti keelega.

2018. aastal on planeeritud viis laagrivahetust:

I vahetus 25. juuni – 5. juuli Venevere Puhkeküla
II vahetus 9. – 19. juuli Venevere Puhkeküla
III vahetus 23. juuli – 2. august Venevere Puhkeküla
IV vahetus 24. juuli – 3. august Sammuli Puhkeküla
V vahetus 6. – 16. august Venevere Puhkeküla

Oma keeleoskust arvesse võttes soovitame noortel valida vahetusi nii, et algajad tuleksid I ja III vahetusse, keskmise keeleoskusega noored peaksid valima II ja IV vahetuse vahel ning keelt valdavad ehk keeleoskajad noored valima V vahetuse.

Laagrivahetused viiakse läbi Eestimaa looduskauneis paikades Viljandimaal Venevere Puhkekülas  ja Sammuli Puhkekülas.

Lastevanematel on võimalik oma lapsi eesti keele- ja kultuurilaagrisse registreerida Integratsiooni Sihtasutuse kodulehel kuni 31. märtsini 2018. aastal SIIN.

Sihtasutus teatab noore vastuvõtust keelelaagrisse e-posti teel 15. aprilliks 2018.

Eesti keele- ja kultuurilaagreid eesti päritolu noortele toetab kultuuriministeerium ja haridus- ja teadusministeerium „Rahvuskaaslaste programm 2014–2020“ ning Riigikantselei EV100 projekti raames.

Lisainfo: Jana Tondi, keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht, tel.+ 372 659 9069, e-post: jaana.tondi@integratsioon.ee