Press "Enter" to skip to content

Video Rakke Valla Hariduse Seltsi muuseumist

Muuseumi juhataja Antti Ilomets tutvustab Rakke Valla Hariduse Seltsi eksponaate. Video on Kristjan Variksoo loovtöö aastast 2014.a.