22. Июл 2024

21. aprillil korraldas Eesti Keele Kaitse Ühing keeleseminari Jõhvis ajalehe Põhjarannik toimetuses, kus toimus ajalehekeele analüüs.

Kohal olid toimetuse liikmed, peatoimetaja Erik Gamzejev ning Eesti Keele Kaitse Ühingu juhatusest Sulev Uus, Viktor Korrovits ja Reet Vääri.

Toimusid ettekanded:

  1. Sulev Uus Põhjaranniku pealkirjadest ja väljenditest.
  2. Reet Vääri ajalehe keelekasutusest, sõnavarast ja stiilist.
  3. Reet Vääri refereeris Külliki Kase kokkuvõtet tegusõnade kasutamisest ja väljaande sisust.
  4. Viktor Korrovits Põhjaranniku sisust ja sõnavarast.

Analüüsiti ja esitati näiteid nii paberkandjalt kui ka veebilehelt. Toimus sisukas arutelu toimetuse liikmetega.

Kokkuvõtteks nenditi, et Põhjarannik on hea keelekasutuse ja stiiliga ajaleht. On suudetud vältida olulisi keelevigu, kasutatakse korrektset kirjakeelt, vabam on arvamuslugude keelekasutus.

Esineb rohkesti otsekõnet ja tsitaate. Sõnavara on rikas, pealkirjades esineb ilmekaid metafoorseid väljendeid.

Reet Vääri
Eesti Keele Kaitse Ühing