30. Сен 2023

Keeleteadlase Eduard Vääri 90. sünnipäev

E. Vääri kogumiku koostajad, toimetajad ja toetajad: vasakult Karl Pajusalu, Ott Kurs, Ellen Niit, Tuuli Tuisk, Helmut Piirimäe, Mare Valge, Valts Ernštreits, Reet Vääri, Erich Kukk, Volli Kalm

Foto: E. Vääri kogumiku koostajad, toimetajad ja toetajad:
vasakult Karl Pajusalu, Ott Kurs, Ellen Niit, Tuuli Tuisk, Helmut Piirimäe, Mare Valge, Valts Ernštreits, Reet Vääri, Erich Kukk, Volli Kalm

27. juunil 2016 toimus eesti ja liivi keele ajaloo teemaline Veski päev (XLIX). Konverents toimus Tartu Ülikooli peahoones J. V. Veski auditooriumis (ruum 139) ja selle teine pool oli pühendatud Eduard Vääri 90. sünniaastapäevale ning tema vastilmunud liivi keele kogumikule.

Eduard Vääri (26.06.1926-17.05.2005)

Konverentsi avas Helle Metslang ja ettekandeid pidasid Heli Laanekask, “Eesti kirjakeele ajaloo tervikkäsitlusest”; Külli Prillop, “Sõnade ja vormide esmaesinemused vanas kirjakeeles”; Tiit-Rein Viitso, “Eesti keele häälikuloost sugulaskeelte taustal”; Miina Norvik ja Valts Ernštreits, “Uus liivi grammatika” ning Karl Pajusalu, “Eduard Vääri liivi keele ja kultuuri uurijana”.

Järgnes Eduard Vääri liivi uurimuste kogumiku „Liivi rahva keel ja meel“ esitlus.

Kogumiku on koostanud Tuuli Tuisk, Ott Kurs, Reet Vääri ja toimetanud Karl Pajusalu, Tuuli Tuisk, Ott Kurs, Mare Valge. Keeletoimetaja on Ellen Niit.

Kogumiku väljaandmist on toetanud Emakeele Selts, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Kultuurkapital, Liivi Sõprade Selts, Tartu Ülikool.

Loe ka seotud artiklit “Ilmunud on Eduard Vääri liivi uurimuste kogumik „Liivi rahva keel ja meel“”

Veski päeva lõpetas Raadi kalmistul lillede panek akadeemik J. V. Veski hauale ja mälestusküünla süütamine E. Vääri kalmul.

Reet Vääri
Eesti Keele Kaitse Ühing