18. Июл 2024

V seltside väljaannete näitus-müük

Eesti Kultuuriseltside Ühenduse traditsiooniline,  seekord juba 5. seltside väljaannete näitus-müük sai laupäeval, 05. novembril 2016.edukalt läbi viidud, võõrustajaks uus ERM.

Oma trükiseid olid tulnud raamatulaadale müüma-näitama seltsid üle Eesti ja ka väljaspoolt Eestit, kokku 21 seltsi:

•    B.G. Forseliuse Selts
•    Eesti Keele Kaitse Ühing
•    Eesti Interlingvistika Selts
•    ERM Sõprade Selts
•    J.Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Selts
•    Johannes Aaviku Selts
•    Juhan Kunderi Selts
•    Jõgevamaa Metsaselts
•    Mulkide Selts
•    Narva-Jõesuu Eestlste Selts Kalju
•    Rakke Valla Hariduse Selts
•    Tallinna Võru Selts
•    Vanemuise Selts
•    Leedu Eesti Selts
•    Viru-Nigula Hariduse Selts
•    Mulgi Kultuuri Instituut
•    Eesti Ingerisoomlaste Liit
•    Tartu Ingerisoomlaste Selts
•    Seto Instituut
•    MTÜ Linkiv Muuseum
•    Sakla Selts Saaremaalt

Lisaks pakkusid oma väljaandeid ka Eesti Rahva Muuseum ja Eesti Kirjandusmuuseum.

Müügiks pakuti juba vanemaid ja väärikaid kui ka uuemaid väljaandeid (raamatud, albumid, artiklite kogumikud, kalendrid, voldikud). Näitus-müügi üks eesmärke ongi, et seltsid jõuaksid oma trükistega laiema avalikkuse ette. Lisaks sellele vahetati mõtteid ning suheldi sõpradega.

Raamatulaada üheks osaks on alati ka kultuuriprogramm. Lisaväärtust toredale päevale andsid kontserdiga Nõo Muusikakooli pärimusmuusika õpilased õp. Marju Varblase juhendamisel ning Mulkide Seltsi segakoor, dirigent Kristjan Õmblus.

Raamatulaadaga samal ajal toimus ERM-is Eesti Kultuuri Koja haridusteemaline konverents, millel osalejad said tutvuda meiepoolse väljapanekuga ja tänu sellele oli külastus ka meie raamatulettide juurde aktiivsem.

5. seltside väljaannete näitus-müük toimus koostöös Eesti Rahva Muuseumi ja tema Sõprade Seltsiga.

Üritust toetas Eesti Kultuurkapitali Tartumaa Ekspertgrupp.