17. Июн 2024

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) täiskogu koosolek Stockholmis

Koosoleku delegaadid ja külalised, foto: Ülle Ederma

Foto: Koosoleku delegaadid ja külalised, foto: Ülle Ederma

21.-22. aprillil 2017 pidas Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) oma täiskogu Stockholmis.

Eesti keskorganisatsioonide esindajaid 12-lt maalt tervitas Eesti suursaadik Stockholmis Merle Pajula. Eesti Majal heisati selleks puhuks Eesti lipp.

Täiskogu üks tähtsamaid ülesandeid on keskorganisatsioonide vahelise infovahetuse edendamine. Eestlaste Kesknõukogu Kanadas esimees Marcus Kolga tutvustas uut portaali Global Estonian, mis võiks kujuneda keskorganisatsioonidele heaks tehniliseks toeks lisaks uuele ÜEKN kodulehele.

“Vajadus ühe keskse “kõik info ühest kohast kätte” infoportaali järgi on suur. Eriti nüüd, kui eestlaste kogukondi maailmas on tekkinud juurde ja loodud on palju uusi rahvusvahelisi koostöövõrgustikke näiteks eesti keele, arhiivinduse ja kultuurivaldkonnas,” kinnitab Sirle Sööt, Rootsi esindaja ÜEKN-is.

ÜEKN teeb tihedat koostööd Eesti riigiasutustega. Andero Adamson Haridus- ja Teadusministeeriumist ning Anne-Ly Reimaa Kultuuriministeeriumist tutvustasid rahvuskaaslaste programmi tegevuskava, iseäranis koostööd laste- ja noortelaagrite ning eesti keele õppe korraldamisel ja rahvuskaaslaste Eestisse tagasipöördumise kohta info levitamisel.

Heilika Pikkov Riigikantseleist tutvustas võimalusi, kuidas eesti kogukonnad välismaal saavad Eesti Vabariigi 100. aastapäeva programmis kaasa lüüa.

Pikemalt arutleti ÜEKN-i ja tema liikmesorganisatsioone tutvustava raamatu koostamise plaane. ÜEKNi esimees Marju Rink-Abel esitas alanud aasta tegevuskava ning majanduse ülevaate.

Täiskogu jätkus laupäeva hommikul, et arutada ESTO 2019 korraldamist. Pärastlõuna pühendati Läänemere julgeolekukonverentsile “Security Challenges in the Baltic Sea Region” ning õhtul tähistati Rootsi Eestlaste Liidu 60. sünnipäeva piduliku õhtusöögi ja tantsuga.

ÜEKN liikmed on järgmised keskorganisatsioonid: Austraalia Eesti Seltside Liit, Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides, Eestlaste Kesknõukogu Kanadas, Rootsi Eestlaste Liit, Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis, Inglismaa Eestlaste Ühing, Leedu Eesti Selts, Läti Eesti Selts, Venemaa Eesti Seltside Liit, Ukraina Eesti Selts, Tšehhi-Eesti Klubi ning Soome Eestlaste Liit.

ÜEKN-ile teadaolevalt ei ole teistes riikides keskorganisatsioone, vaid üksikud seltsid.

Allikas: ajaleht “Eesti Elu” 17/2017