17. Июн 2024

Väliseestlaste kevadised suursündmused

Rahvatantsurühmad esinesid Hofkerki kiriku ees

Iivi Zajedova, Eesti Kultuuriseltside Ühenduse juhatuse liige ja välisesindaja, annab ülevaate kevadel toimunud suurematest väliseesti kultuurisündmustest.

Head kuukirja lugejad!

Vasakult Iivi Zajedova infolauas koos KLENK-IEP 2017 korraldajatega – Anne ja Rein Luning

Sel kevadel on toimunud mitu väliseesti suuremat kultuurisündmust, mida heameelega teile tutvustan. Väliseestlased korraldavad terves maailmas endiselt oma traditsioonilisi pidusid ja loovad ka uusi, hoides niimoodi oma kultuuri ja ühendust Eestiga.

Üheks niisuguseks sündmuseks oli KLENK-IEP suurpidu 19. –28. märtsil (vt artikkel), mis leidis aset kruiisilaeval Florida–Mehhiko vahelisel trassil ja lõppes kontserdiga Boka Ratoni Pauluse kirikus. Korraldajateks olid juba teist korda järjest Anne ja Rein Luning koos perega (esimene pidu toimus 2015). Kruiisil osales umbes 450 eestlast, kes saabusid tervest maailmast.

Programm oli tihe ja päris raske oli teha valikuid, millisele üritusele minna. Eestlaste suurpeol võis külastada ettekanded Eesti muusikateatri arengust, tuuleveskite projektist, väliseesti organisatsioonidest, julgeolekust ja EV100 juubeliprogrammist, linastusid Eesti filmid jms. Lisaks toimusid korporatsioonide ja huviringide kohtumised, mis moodustusid vastavalt inimeste endi vabale tahtele. Märt Agu rahvatantsu workshop oli toredaks võimaluseks rahvatantsu selgeksõppimisel.

Laeval toimus kaks eestlaste galakontserti, kus esinesid Märt Agu tantsugrupp, meeskoor ja muusikakool Eestist. Hommikuti sai Enely Jäägeri käe all teha joogat ja õhtuti saadi kokku traditsioonilises väliseesti salakõrtsis.

Tähtsamas kohtumiskohaks kujunes hommikune infolaud, kus tegutsesid Anne ja Reinu kõrval vabatahtlikud, jagades mitmesugust vajalikku teavet. Seekord infot ka EKSÜ kohta. Suurpeo korraldajad said kingiks raamatu “Seltsiliikumine Narva-Jõesuus”.

Rohkem teavet:
artikkel Ameerika eestlaste ajalehes Eesti Elu
KLENK-IEP koduleht


Teine suursündmus oli Euroopa Eestlaste Koori korraldatud festival Eesti Laulu- ja Tantsufestival Kõlavöö II 28.–30. aprillil tulpidelinnas Amsterdamis. Euroopa Eestlaste Kooril täitub 2017. aastal kümnes tegevusaasta.

Festival oli ühendatud päev varem toimunud traditsioonilise kuningapäeva Bredeweg-festivaliga, mil kogu linn kandis kuninga auks oranži. Kõikjal tänavatel ja esinemisplatsidel esinesid peale teiste külaliste ka eesti rahvantsurühmad: Hame, ENK, Luksemburgi naisrühm Laiali. Samad rühmad esinesid järgmisel päeval enne suurt laulukonsterti ka Hofkerki kiriku ees. Kirikus toimunud konserdil osales Euroopa Eestlaste Koori kõrval palju teisigi: Eesti Noorte Kontsertorkester, Haaslava meeskoori Väike Punt, Stockholmi segakoor, Göteborgi segakoor, Londoni Eesti Seltsi segakoor, Siller Helsingist, Hollandi Eesti koor, Šveitsi Eesti segakoor I.M.E. Lauluvöö infolauda panin välja EKSÜ infolehe ja Narva-Jõesuu seltsiliikumist tutvustava raamatu.

Euroopa Eestlaste Koor esinemas Hofkerki kirikus, Amsterdamis

Nii saab väliseestlane tutvustada oma kultuuri ja rahvast ning ise tunda suurt rõõmu eesti laule ja tantse esitades ning uusi sõpru saades.

Rohkem teavet: 
Artikkel portaalis Estonian World
Uudis ERRs 
Artikkel ajakirjas Eesti Naine 


Ülemaailmne Eesti Keskknõukogu (ÜEKN) täiskogu

Kord aastas toimub ÜEKN täiskogu, mis on harilikult planeeritud nädalale pärast ülestõusmispühi erinevates liikmesriikides. Seekord peeti kokkusaamine Stockholmi Eesti Majas Rootsi Eestlaste Liidu (REL) kutsel. Eesti Majal lehvis 21.–23. aprillil 2017 sinimustvalge lipp.

ÜEKN ühendab välismaal elavaid eestlasi, tehes aastatekümnete pikkust tööd eesti keele ja kultuuri säilitamisel ja arendamisel väljaspol Eestit. Mitme tähtsa kokkuvõtte ja arutluse kõrval oli seekord eriline tähelepanu pööratud väliseestlaste suurpeo ESTO 2019 korraldamisele Helsingis, Tallinnas ja Tartus. REL korraldas lisaks Läänemere regiooni julgeolekukonverentsi. Ettekandeid tegid ning arutlesid meil ja mujal tuntud R. Kaljurand, B. von Sydow, A.Wieslander, H. Rebas, major Gen. K.Neretnieks, M. Rhodes, I. Metsalo, M. Winnester jt.

Kombekohaselt saadi õhtul kokku ühisel peol. Sõna anti mitmele Rootsis tegutsevale eestlasele, näiteks ajakirja Kontakt peatoimetaja Mai Raud-Pähn Stockholmist jt. Rahaline preemia anti üle perekond Lepale Göteborgist.

Kokkuvõtte tegi Iivi Zajedova
Eesti Kultuuriseltside Ühenduse juhatuse liige, välisesindaja
Tšehhi-Eesti Klubi välisesindaja

Artikli fotod: Iivi Zajedova erakogu