21. Май 2024

Tartu pilliõppe suvekool – pillilaager 2018

Tartu Pilliõppe suvekool-pillilaager  toimus 2.-8. juulil Tartu Maarja Kooli ruumides – sel  aastal juba neljandat  korda. Sellel aastal oli laagris seitse  pilligruppi – väikekannel (Anneli Vilbaste), akordion (Marju Jõgeda), parmupill (Katariin Raska), ukuleele (Rando Kruus), kitarr, ksülofon (mõlemad  Toivo Sõmer) ja löökpillid (Tõnis Kirsipu). Lisaks pilligruppidele  olid ühistegevustena  mõeldud regilaulugrupp, mida juhendas Veronika Sõstar. Lisaks regilaululudele oli võimalik õppida ja mängida rahvalikke   laulumänge  ja tantse.

Laagris  osales  oma  õppetööga seoses EMTA magistrant Andre Kangas, kes  tutvustas erinevaid puhkpille. Kokku osales laagris 29  erivajadusega  pilliõppijat. Osalejaid oli sellel aastal üle kogu  Eesti. Kõige enam muidugi Tartust ja selle  lähiümbrusest (18), aga ka Tallinnast, Pärnust, Tapalt, Põlvamaalt ja mujalt. Lõppkontsert  toimus Eesti Rahva Muuseumis, kus meile anti kasutada black-box  ruum. Sinna said meid kuulama ja vaatama  tulla mitte ainult osalejate  vanemad, sugulased  ja sõbrad, vaid  kõik  huvilised, sest  kontsert oli avalik ja kõigile tasuta. Kontserdile järgnes pidulik lõputunnistuste jagamine, tänati ka õpetajaid. Nägusad lõputunnistused ja tänukirjad  kujundas ja trükkis OÜ MiaMeedia. Tagasiside  pillilaagrile on väga positiivne.

Erilist oskust  peab  olema  õpetajatel, kes  sellist tööd  teevad. Nad peavad olema  rahulikud, kannatlikud   ja väga   sõbralikud. Seda   kõike   meie   õpetajad-juhendajad  ka olid. On tähelepanuvääriv, et meiega  on  nõustunud   koostööd  tegema oma ala vaieldamatud professionaalid. Lõpukontserdil  osales  ca 65 inimest (koos õppuritega).

Ellen Napits,

Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts