17. Июн 2024

Vestlusõhtu “Minna ei taha, kuid jääda ei saa“

18. septembril 2018 kell 18:00 toimub vestlusõhtu “Minna ei taha, kuid jääda ei saa – 1944. aasta suurpõgenemine Eestist“. Oma põgenemist Eestist meenutavad Ilvi Jõe-Cannon ja Lehti Merilo. Sissejuhatuse teeb okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu näituste juht Sander Jürisson, ja õhtu võtab kokku ürituse algataja Iivi Zajedova. See on toetusüritus Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) palvel läbi viidavatele mälestusjumalateenistustele üle maailma ajavahemikus 15-23. september. Tallinna Jaani kirikus toimub mälestusteenistus 19. septembril kell 18.00.

Tuleval aastal möödub 75 aastat sellest kurvast sündmusest, kui kümned tuhanded eestlased olid sunnitud oma elu kaitseks kodumaalt põgenema. Teekonnal kodumaalt teadmatusse hukkus nii maal kui merel teadmata arv eesti kodanikke. Seda sündmust pole siiani Eestis ametliku tähtpäevana tähistatud. Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) võttis tänavu kevadel täiskogu istungil Tallinnas vastu resolutsiooni taotleda 19. septembri lisamist Eesti riiklikusse kalendrisse suurpõgenemise mälestuspäevana.

Vestlusõhtu esinejad:
Iivi Zajedova, kes on Tsehhi Eesti Klubi eestvedaja, filosoofia ja poliitiliste teaduste doktor ning mitmete vabaühenduste juhatuse liige.

Ilvi Jõe-Cannon, kes põgenes 1944 aastal Saksamaale ja peale immigratsiooni elas
USA’s. Ta tuli tagasi 1997. aastal ja tegeleb vabatahtlikult kodaniku ühiskonna arengus ja Eesti lähiajaloo teadvustamises. Temalt on ilmunud ja ta on olnud kaasautor mitmetele raamatutele.

Lehti Merilo, kes põgenes noore neiuna, koer pluusi all, Saksamaale ja sealt pärast mitmeid aastaid vintsutusi immigreerus USA’sse. Elades Portlandis, juhtis ta seal eesti seltsi ja korraldas üritusi ning rahvatantsu. Ta kolis tagasi Eestisse, sest “Eestimaa on minu südamesse sisse kasvanud”, selgitab Merilo.df

Sander Jürisson, kes on okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu näituste juht ning uurinud väliseestlaste ja rännete ajalugu.

Tantsib Rahvatantsurühmitus Estonian Folks International’i eesti rühm Must Lammas. Estonian Folks on rühmitus, mis ühendab rahvatantsijaid ülemaailmselt.

Video “Eestlased Londonis”, on lühike ülevaade Eestist põgenenud kahest prouast, kes pärast Saksamaale põgenemist alustasid uut elu Londonis. Intervjuud valmisid Londoni Eesti Seltsi eestvedamisel ja Eesti Rahvusarhiivi toetusel.

Ainult selleks õhtuks on üles pandud paneelid välis-Eesti näitusest “Eesti rahva riided Londonis”. Teise maailmasõja ajal põgenenud eestlased hoidsid eesti kultuuri südames läbi rahvariiete valmistamise, näitamise ja nendes esinemiste. Põnevad lood on kirja pannud ning rahvariided kokku kogunud Estonian Folks, aitas Londoni Eesti Selts ja toetas Eesti Rahvusarhiiv.

Toetusürituse korraldavad Eesti Kultuuriseltside Ühenduse juhatuse liikmed Iivi Zajedova ja Evelin Siilak. Kaasa aitab okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu.

Teemaga seotud Viimane art. kirikulehes

On September 19 at 6 pm  in english