18. Июл 2024

Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi 2018

Eesti Keele Kaitse Ühing osales selles nimevõistluses oma ettepanekuga, milleks oli OÜ Soomuk, mis tegeleb lapsevankrite, -kärude ning vajalike tarvikute hoolduse ja müügiga. Meile meeldis see eestikeelne ettevõttenimi, sest väljendab tugevust ja turvalisust ning lisab emadele kindlustunnet oma võsukeste sõidutamisel.
Võitjaks meie esitatud nimi siiski ei osutunud, sest teised olid veelgi ilmekamad.
Võistluse auhindade kätteandmine toimus 1. oktoobril 2018 Tartu ettevõtlusnädalal.
Emakeele Seltsi ja Eesti Keelenõukogu korraldatav võistlus sai alguse 2016. aastal ja toimus kolmandat korda. Konkurss kuulutati välja märtsis ning kandideerida sai kuni 15. Septembrini 2018. Ettevõtmine sai teoks tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastamisele. Võistluse eesmärk oli juhtida ettevõtjate ja avalikkuse tähelepanu avaliku ruumi võõrkeelestumisele ning väärtustada eestikeelseid äri- ja ettevõttenimesid.

Emakeele Seltsi juhatuse esimees Helle Metslang: “Järjest enam on võistlusele esitatavates nimedes märgata nüansirikast keeletundlikkust, mis teeb žüriile valiku raskeks, aga töö nauditavaks. Aitäh nii neile, tänu kellele need nimed on sündinud ja kasutusse juurdunud, kui ka neile, kes on neid märganud ja võistlusele esitanud!”

Laureaadid valis žürii, milles on esindatud Eesti Keelenõukogu, Emakeele Selts ning Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon. Hinnangu andmisel lähtuti konkursi statuudis seatud tingimustest: ilus eesti äri- või ettevõttenimi on eestikeelne, kõlalt ja kirjapildilt eestipärane, kujundlik ja eristamisvõimeline; ehedal eesti ettevõttenimel on oma lugu, mis kajastab nimepaneku põhjendust, nt seost ettevõtja tegevusvaldkonnaga, aja- või kultuurilooga, ettevõtja endaga.

Žüriisse kuulusid Birute Klaas-Lang (esimees), Helle Metslang, Kadri Sõrmus, Dainis Hirv, Reili Argus, Aime Klandorf, Peeter Päll, Ilmar Tomusk.

TULEMUSED – võitjad kategooriate kaupa:
tööstusettevõte: OÜ Vaikelu, ära märgitud ka Matsimoka OÜ, OÜ Pagar Võtaks, OÜ Minna Sahver;
teenindusettevõte: OÜ Teravik; ära märgitud ka OÜ Pilt Taskus, Taaskasutuskeskus Sahtel (MTÜ Piirilind);

vabaühendus: MTÜ Sõsarõ; ära märgitud ka MTÜ Isade Meel;
aasta uustulnukas: OÜ Meelekoda; ära märgitud ka OÜ Salamaja.

Reet Vääri
Eesti Keele Kaitse Ühingu juhataja

Samal teemal: