23. Июл 2024

6. novembril jätkus EKSÜ koolitussari “Kohalik kultuurilugu ja seltsid”, seekord Jõgevamaal

Õppepäeva korraldajateks olid EKSÜ kõrval ka Eesti Rahva Muuseum ja Rahvusarhiiv. Ürituse eesmärgiks on innustada ja õpetada seltside liikmeid uurima oma kodukoha kultuurinähtusi ja kultuuritegelasi, väärtustama kodukoha kultuurielu ja seltside ajalugu ning tegevust.

Koosolijatele tutvustati Eesti Rahva Muuseumis ja Riigiarhiivis olevaid kultuurielu ja seltside tegevust kajastavaid matejale ja õpetati neid kasutama. Esinejateks Tiina Tael (ERM) ja Lea Teedema (RA).

Lustiverre oli kogunenud mitme Jõgevamaa külaseltsi ning raamatukogu esindajad. Päev algas Jõgevamaa kultuurikorraduse tutvustamisega. Avasõnad ütles Rahvakultuuri Keskuse Jõgevamaa spetsialist Pille Tutt, ühtlasi Sadala Külade Seltsi esindaja. Kohal oli ka SA Kalevipoja Kultuurikoda esindaja Annika Oras, MTÜ Jõgevamaa Kultuurikoja esindaja Tiina Tegelmann. Vastuvõtt seltsimajas oli väga südamlik. Alumisel korrusel oli võimalik tutvuda kohaliku külaseltsi poolt korraldatud tasside näitusega.

Koolituspäeval olid välja pandud seltside poolt koostatud trükised. Kohaletulnutel oli võimalik vaadata, mida teised seltsid on kirjastanud ja kuidas oma raamatuid kujundanud. Huvi seltside kirjanduse vastu oli suur.

EKSÜ tegevjuht Liina Miks tutvustas lühidalt Eesti Kultuuriseltside Ühendust ja ühenduse iga-aastasi ühisüritusi pakkudes kohale tulnud seltside võimalust ühenduse võrgustiku ning tööga liituda.

Õppepäeval osalenud said teada mitmete ajaloofondide olemasolust ja nende kättesaadavusest kodust lahkumata. Õppepäev oli väga praktiline. Osalejad küsisid mitmeid lisaküsimusi.

EKSÜ on seda koolitussarja läbi viinud alates 2015.aastast. Käidud on peaaegu kõikides maakondades. Oktoobris toimus õppepäev Järvamaal Paides.

Koolitus jätkub uuel aastal Saare- ja Harjumaal

Koolitamas käis ja pildid tegi
Liina Miks