14. juuni 2024

9. märtsil toimub Eesti Kirjandusmuuseumis emakeelepäeva tähistamine

9. märtsil 2019 kell 11.00 korraldab Eesti Kultuuriseltside Ühendus emakeelepäeva Eesti Kirjandusmuuseumis. Et 2019 aastal täitub 100 aastat eestikeelsest ülikoolist, siis on ka emakeelepäeva teemaks “100 aastat emakeelset kõrgharidust”.

2019 aasta on kuulutatud eesti keele aastaks. Nendele olulistele teetähistele keskenduvad kaks ettekannet: Eesti Klubi poolt kõneleb Ülo Vooglaid teemal “Kui rahvuskeel läheb sõlme” ja Johannes Aaviku Seltsist Helgi Vihma teemal “Johannes Aaviku tööst Tartu Ülikoolis”.

Emakeelepäeva koosolekut juhatab  Reet Vääri Eesti Keele Kaitse Ühingust.

Uusi teoseid tutvustavad Ülo Vooglaid, kes esitleb oma äsja ilmunud raamatut “Elanikust kodanikuks” ja Reet Vääri, kes kõneleb seltside raamatust.


Emakeelepäeva oluline osa on ka aasta seltsisõbraliku sulesepa väljakuulutamine.

EKSÜle on esitatud 4 nominenti: Vanemuise Seltsi poolt Ene Puusemp ajalehest Postimees, Londoni Eesti Seltsi poolt Katrin Helend-Aavik ajalehest Õhtuleht ja Eesti Saarte Kogu poolt Aare Laine ajalehest Saarte Hääl ning Vilma Rauniste ajalehest Meie Maa. EKSÜ juhatus kuulutab tiitlivõitja välja.


Ettekannetes puudutatavad teemad:

  • emakeele osa inimese kui subjekti kujunemises ja tegutsemises;
  • emakeele olemus ja funktsioonid;
  • keel kui töövahend suhtlemises ja kohtlemises;
  • kooli, eeskätt ülikooli osa keeleloomes ja keelehoius;
  • “sõlme” läinud keelendeid ja nende “sõlmede” tagajärgi haridusseostes;
  • meetmeid keelehoidliku õppe ja kasvatuse korraldamiseks

 

Üritus on tasuta.

Kõik huvilised on oodatud!

 

Pärast emakeelepäeva toimub EKSÜ liikmete üldkoosolek!


Emakeele plakat

Tartu Ülikool tähistab 2019. aastal rahvusülikooli sajandat aastapäeva

Emakeelepäeva läbiviimist toetab Eesti  Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp