21. Июл 2024

24. veebruaril 2019 toimus Omski oblastis esmakordselt laiaulatuslik eesti keelele ning kultuurile pühendatud suurüritus. Tegemist oli internetiprojektiga, mille abil kaasati eestlased ka kõige kaugematest Omski oblasti küladest. Ürituse vaatajaskonda kuulusid ka Ameerika Ühendriikides ning Eestis elavad eestlased. Ülekande vaatajate arv oli 2-3 tuhande vahel.

Omski oblastis Venemaal elab suhteliselt arvukas eestlaskond. Eestlased ja nende järeltulijad elavad hajali suurel territooriumil ja hajali külades. Toimunud Eesti Keele Päev on ainulaadne sellepoolest, et esmakordselt seati eesmärgiks just eestlaste ja nende järeltulijate laiaulatuslik ühendamine, kokkutoomine, kasutades selleks kaasaegseid sidevahendeid. Varasemalt on toimunud ühisüritused piirkonnas elavate lätlaste, soomlaste ja poolakatega.  Eestlasi on nendel üritustel osalenud üksikud.

Omski raamatukokku sõideti kohale 100 km raadiusest, nt Kalatšinskist. Paljud said kokku üle väga pika aja või kohtusidki üldse esmakordselt. Vahetati kontakte. Mitmed osalejad avastasid, et nad on omavahel sugulased (Tertsuse nimelisest suguvõsast). Tekkis huvi oma eesti juurte uurimise vastu. Sündis eesti keele õppijate grupp. Tekkis vajadus registreerida ära Omski oblasti Tara linna eesti selts.

Sellise laiaulatusliku ürituse korraldamisega oli seotud u 65 inimest ning mitmeid asutusi: Tara linna kultuurimaja, Puškini nimeline Omski riiklik teadusraamatukogu, Omski eesti kogukond, ansambel Rõõmus (juhendaja Vilma Gavrilova), ansambel “Siberlased” (juhendaja Zinaida Tint), teeneline keeleõpetaja Vladimir Tugeus, Orlovka küla kultuurimaja, raamatukogu, Rõžovka küla raamatukogu, Kovalevski küla raamatukogu ja külamaja.

Kõikides nendes raamatukogudes ja külamajades toimus ürituse ülekanne. Ülekanne jõudis isegi kõige kaugemasse eestlaste külla Lileikasse põhjas. Kaasatud oli Tsvetnopolje küla eestlaskond. Ülekande vaatajad maa raamatukogudes laulsid laule kaasa või tundsid neist väga paljud ära. Kõlas võro kiil!

Programm: esinesid ansambel Rõõmus ja Siberlased. Teenekas õpetaja V. Tugeus pidas videomaterjalidega ilmestatud loengu “Eesti keel ja võru dialekt”. Toimus suhtlusring. I. Ubaleht tegi lühiettekande teemal “Omski oblasti eestlaste lugu ja genealoogia”

 

Ürituse peakorraldaja,

Ivan Ubaleht, Omsk

Fotogalerii üritusest:

Galerii Rõzikovo raamatukokku tulnud eestlastest, kes jälgivad ülekannet interneti vahendusel