25. Фев 2024

Simferoopolis toimub rahvuste festival

10- 13. aprill toimub Simferoopoli ülikoolis rahvaste sõpruse festival. Krimmi eestlaste seltsi esindus on palutud osa võtma festivali žürii tööst.

Festivali programmi kuuluvad erinevate rahvuste tantsud ja laulud, rahvuslike köökide tutvustamine ning ka konverents. Korraldatud erinevate rahvuste käsitöönäitus. Krimmi eestlastest võtab žürii tööst osa Olga Salman.

Pr Salman kinkis ülikooli rektorile krimmi eestlaste ajalooteemalisi raamatuid ja krimmi eestlaste kööki tutvustava trükise. Lepiti kokku, et krimmi eestlased võtavad osa augustis toimuvast soome-ugri festivalist. Esitlusele tulevad eesti tantsud ja eesti rahvariiete esitlus.

Olga Skriptsenko Salman,
Simferoopol