17. Июл 2024

Jannseni sünnipäevapidustused jätkuvad, JannsenFest

Kes laulda tahaks, aga lauldud ei saa,
see on vaene inimene,
aga kes lauldud saab ja laulda ei taha,
on üks tuim ja tühipaljas inimene

J. V. Jannsen

Selle aasta 16. mail oli J. V. Jannsenil 200. sünniaastapäev. Mitmed EKSÜ liikmesseltsid tähistavad seda suurtähtpäeva ning I laulupeo sündi erinevate üritustega, mis kestavad kuni 19. juunini.

J. V. Jannseni 200. sünnipäeva tähistab eriti põhjalikult Vanemuise Seltsi lauljaskond, näitetrupp ja head sõbrad – kaaskorraldajad 35 päeva jooksul väga mitmesuguste ettevõtmistega. Tegevused toimuvad Tartus kui ka mujal Eestis.

Lauluselts Wanemuine on asutatud 24.06.1865. a. Tartus. Asutajateks olid 14 meest, eesotsas Johann Voldemar Jannseniga. Seltsiliikmete üldise kultuuritaseme tõstmiseks korraldas lauluselts kuuõhtuid, kus esinesid mitmed noored kõnedega populaarteaduslikel teemadel. Seltsi 5- l sünnipäeval esitatud L. Koidula näidendiga “Saaremaa onupoeg pandi alus eesti teatrite sünnile, milledest Vanemuise teater oli esimene.


Jannsenfesti sari algas 15.05 Jannseni sünniaastapäeva konverentsiga Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis.

Konverentsi avas ja seda juhatas Andro Roos.

Ettekanded:
Tiit Rosenberg
„Eestlaste rahvusliku liikumise eeldused“
Malle Salupere
„J. V. Jannseni päritolu ja perekond“
Valter Haamer
„Vanemuise Seltsi asutamine ja selle tähendus“
Alo Põldmäe
„I üldlaulupidu – J. V. Jannseni muusikalise tegevuse kroonijuveel“
Roosmarii Kurvits
„J. V. Jannsen ja ajakirjandusuuendus“
Rein Veidemann
„J. V. Jannseni evangeelium“

Konverents on järelvaadatav siit: 


16.mail, J. V. Jannseni sünnipäeval, sai JannsenFest alguse kell 18 Jannseni ja Koidula mälestusväljakul Tartus. Seltsi näitetrupp koos segakooriga Vanemuine etendas kompositsiooni “Õrn ööbik”. Kell 19 toimus kõnetund ja koori kontsert I Laulupeo kivi juures Narvamäel. Kõne pidas ka Eesti Keele Kaitse Ühingu esindaja Reet Vääri. Kõne on leitav siit: R.Vääri Jannsen 200.TPm 16.5.19 Päeva lõpetas küünalde süütamine Raadi kalmistul Jannseni

17.mail toimus ringkäik Jannseni radadel Pärnus. Vändras peeti kõnetund, sünnikohas süüdati küünlad. Suure-Jaanis ja Viljandi vanal kalmistul meenutati Jannseni kaasteelisi, laulupidudega seotud isikuid. Teater Ugala kohvikus peeti kõnetund “Jannsen ja tema aeg”.

18.mai Janis Cimze päev. Muuseumitund, küünalde süütamine Valkas Luke kalmistul, ettekanne Tartus TÜ muuseumis koos koorikontserdiga (esines segakoor Vanemuine). Päev sai teoks koostöös Läti Eesti Seltsiga (esimees Toomas Kalda), kultuuriminister (Pärja Svarpstina). Peale kontserti toimus vaba vestlusring ja kuna oli muuseumiöö, siis sai kuni keskööni tasuta uudistada Tartu erinevaid muuseume.

19.mai Läti laulupidude 1. üldjuhi Indrikis Žile sünnipäev. Ka see päev viidi läbi koostöös Läti Eesti Seltsiga.
Valli Ilvik tutvustas külalistele Eesti laulupidusid, rääkis Laulupeomuuseumist, kasteti laulupidude 150 sünnipäeva puhul istutatud toomingat “Schubert”,Indrikis Žile puu juures rääkis Läti segakoor “Leelo” (Riia) dirigent Ugis Rekis Läti pidudest ja I.Žilest. Raadi kalmistul seisatasime J. V. Jannseni kalmul, laulsime koos Pacius, Jannsen “Mu isamaa, mu õnn ja rõõm” kõneles Valter Haamer. Sümboolne oli süüdata küünal Karl Menningu kalmul (teatrijuht, elu lõpul Eesti suursaadik Riias). Ka siin kõneles Valter Haamer. Ning lõpuks sammusime I. Žile kalmule, istutasime lilled, süütasime küünlad ning kõlas ühiselt “Riga Dimd” Ugis Rekise juhatusel.

20.mai Tartu Saksa kultuuri Instituudis tegi sisutiheda ettekande baltisaksa laulupidudest Anna Caroline Haubold.
Koorilaul ja orkestrimuusika said eestlaste hulgas alguse 19. saj I poolel algul vennaste-koguduste palvemajades, hiljem juba kirikus ja koolis. Ses suhtes tuleb kõrgelt hinnata 1839. aastast peale Lätis (Valmiera, Valka) tegutsenud J.Cimze seminari. Teated mitme koori korraldusel toimuvatest ühislaulmistest ehk laulupidudest jõudsid Baltimaadele eelkõige Šveitsist ja Saksamaalt. J. V. Jannsen kirjutas sellest oma “Perno Postimehes”, tutvustas pidude korraldust ja soovitas eestlastelgi eeskuju võtta.

Jannsefest jätkub ka juuni kuus.

Projekti koordinaator Egne Raamat
Projekti ellukutsuja Valli Ilvik
Fotode autor Egne Raamat