18. Июл 2024

Sulevi ja Salme 135!

2019 on juubelite aasta. Eestis toimus tänavu juubelilaulu- ja tantsupidu. Eesti rahva ja Eesti Vabariigi lipp tähistas oma 135ndat sünnipäeva, mitmed Eesti rahva suurkujudelgi on juubelid (Jannsen, Hurt jt).

Oma 135ndat sünnipäeva peavad tänavu ka Sulevi ja Salme külad Kaukaasias. 25 augustil 2019.a tähistame me Sulevi küla rahvamajas mitte ainult paljude aastate möödumist Sulevi ja Salme külade sünnist, vaid ka seda, et eestlaste sihikindlus ja kannatlikkus viib meie rahva olemasolu kõigest hoolimata edasi.

Teadaolevalt saabusid kõige esimesed eestlased Sulevi ja Salme kanti juba üle-eelmise sajandi keskpaiku, jäid püsivalt Abhaasiasse elama üle 135 aasta tagasi. August Nigol kirjutas sajand tagasi, 1918. aastal, oma asunduste-raamatus Sulevi kohta: „Külal on oma kooli- ja rahvamaja, laulu- ja pasunakoor. Sulevi on praegu kõige ilusam Eesti asundus üleüldse. Vankriga on sinna liig raske juure pääseda, mine jala ehk sõida ratsa.”

Salme ja Sulevi asukohad võlusid esimesi tulijaid oma kauni loodusega: ürgmetsad, külmad jõed, rohelised aasad, kõrged lumised mäed. Ent see, mis oli väliselt kaunis, peitis endas ka ohtusid: haigusi, mille kätte paljud surid ja liiga kuumasid suvesid, mil põllud kuivasid.

Nii oli tollane elu Abhaasias tegelikult raske ja väljakutseid pakkuv. Siiski jäid meie esivanemad endale kindlaks ning rajasid siia Salme ja Sulevi külad.

Arnold Rutto,
Abhaasia eestlane