16. juuni 2024

Kuigi oleme juba põgusalt kajastanud 10. augustil Minskis toimunud Eesti kultuuripäeva, siis oli pidu seekord nõnda arvukas, et sellest võtsid osa veel kaks EKSÜ liikmesseltsi. Meeleolud olid ülevoolavad ja me ei taha teiste osaliste muljeid ainult enda teada jätta 😀.

Tallinna Võru Seltsi meeleolud:
Kaemalda tuu pääle, et võrokõsõ, kiä olli kutsutu 10.08.19 Eesti pääväle Minskihe, es mõista valgõvinne kiilt ja ka valgõvindläse, kiä Tallina Võru Seldsi ansambli Liiso laulõ kullõlsivä, es mõista võru kiilt, saadi ütstõõsõst ummõhta hüäste arvo.

Muusikal om joba sääne võim ja vägi, et mõistõtas sõnulda.Tävvelidses kinnitusõs om tuu, kuis laulu “Võrukõsõ tandsva” aigu ka valgõvindläse tandsu vallalõ leivä.Tii vai laulu päälkiri ümbre-“Võrukõsõ ja valgõvindläse tandsva”!

Liiso kava oll Nopri Tea puult kokko pantu nii, et edimält olli rahvalaulu, sis tulli rahvaligu laulu ja perämädses säändse hüä trukiga autorilaulu.Kõva trukk oll hindäl ka seeh,selle et vastutus oll suur ja esinemise aig oll ette antu , tuuga pidi nakkama saama. Lätsimi nii hoogu, et tiidüstäjä pidi meid jahutama sõnnuga:”Laskõ no rahval lugudõ vaihõl rohkõmp plaksuta!

A ilm oll illos ja huug oll seeh.Esi visksimi viil nallà, et olõmi tulidsõ tütrigu Matvere Marko lämmindüsbändist!😀

Liiso astsõ 2 kõrda uma kavaga Minski Raeplatsi pääl üles. Rahvast oll pallo ja vasta võeti kistumalda hüäste. Ku lavalt maaha saimi, tahtsõva kohaligu mi “ürgrahvarõivit” lähkümbält uuri, eriti kaalaehtid, ja kõik aig taheti pilti tetä! A meil läts jo kipõs, pidimi jõudma kokkosaamisõlõ Valgõvinne Eesti Seldsiga. Näide pääligu Oliveriga oll`nii kõnõldu.

Jõudsõmi siski kenäste. Küläkostis viidü suur pildiraamat Võrumaast, Tallina Võru Seldsi puult vällä antu raamat “Esi hindäst”, Liiso plaat ja Nopri talu juustuassortii võeti tenoga vasta. Egäüts kõnõli lühkü hindätutvustusõ ja lõpõtusõs sai üüldüs, et ku taad kennä üritüst (Eesti päivä) jälki kõrraldõdas ,ei nakka mi vasta, ku viil kutsutas.

Reisufirma Venderloo puult tetti külh liinaekskursioon, a nii suurõ ja ilosa liina puhul olõs vaia mitut. Ja ka joba nättü klaasitehassõlõ ja Dudutki vabaõhumuuseumilõ võinu tõõsõgi tsõõri pääle tetä.

Om iks hüä, et mi kulduuriseldsel  sääne “katusõpakja” EKSÜ näol olõman om ja tää tiidüst jaga, kon ja midä tõisin seldsen tetäs. Üten tegemisel om suurõmb jõud ja vägevämb võim.

Müürsepä Külli
juhatuse esimees

Tallinna Võru Selts


Rahvuskultuuriselts Kajakas Eesti kultuuripäeval Valgevenes Minskis.

Seltsil oli tore võimalus reisida Valgevenesse ja osaleda Eesti Kultuuripäeval Minskis 10.augustil.

Reis algas 7.augustil, esimese päeva õhtuks jõudsime üle piiri Valgevene linna Lidasse kus ööbisime. Hotell oli lauasa luksuslik. Järgmine päev käisime Nemani kristallitehases ja tutvusime ka Miri kindlus-lossiga. Õhtu eel jõudsime Minskisse, kus Oliver Manglus tegi meile väga huvitava linnaekskursiooni.

Reede hommikul siirdusime vabaõhumuuseimisse Dudutkisse.

Laupäevane kontsert algas kell 12.00. Meie olime esimesed esinejad, teist korda esinesime peale lõunat. Siis kaasasime ka pealtvaatajad ja tantsisime nendega 3 tantsu. Publik võttis meid soojalt vastu.

Valgevenest jäid meile väga head mälestused ja me tahaksime sinna veel tagasi minna.

Maie Kangur, Pärnu

Kaanefotol: Tallinna Võru Seltsi naised Minski öös