3. juuni 2023

Hetki Vanemuise Seltsiga

24. novembril 2019 (ikka kell 12) sai Tartus 12. korda teoks Lydia Koidula luule lugemine Kaarsilla juures asuval Jannseni-Koidula väljakul. Poetessi 175. sünnipäeva tähistamine sai väärikalt lõpule viidud. Luuletusi lugesid  Tarmo Õunapuu ja Valli Ilvik, assisteerisid Hille Raid ja Egne Raamat.

Lydia  Koidula oli meie rahvuskultuuri olulisi kandjaid aastatel 1860-1870. Ta oli oma ajas Koidulaulik ja kirjanikunime Koidula omistas talle tema esimese luulekogu „Waino-lilled“ (1866) ilmumise  järel Carl Robert Jakobson.

Koidula oli aktiivselt tegev Vanemuise Seltsi üritustel ning tema silmaringi avardasid kohtumised ja kirjavahetus hõimurahvaste  esindajatega.  Seetõttu ongi Vanemuise Seltsi segakoori järgmine projekt  (aastatel 2019-2021)  „Hõimurahvad“.  Planeeritud on kohtumised, kõnelused, sümpoosiumid, konverentsid Venemaa, Soome, tänase Läti ja Eesti (endise Liivimaa) aladel elavate liivlaste, isurite, vadjalaste, karjalaste, maride ja teistega.  Lõpptulemusteks saavad olema raamat, näitused, filmid jm.  Otsime kaaspartnereid! Kel huvi võtke ühendust Vanemuise Seltsi segakoori rahvaga.
Aga Koidulaga jätkame uue aasta algul, 7.-9. jaanuaril Peterburis ja Kroonlinnas.


Jätkusari  „Teatri lood”
27. novembril  täitus  täis 140 aastat legendaarse näitleja Leopold Hanseni  (1879-1964) sünnist (süüdati küünlad Elvas, tema kalmul). Omakorda tähistasime legendaarse näitleja tähtpäeva Tartu Laulupeomuuseumis (Jaama 14) 29. novembril. Ürituse korraldas Vanemuise Selts koos Tartu Laulupeomuuseumiga. Päeva modereeris Valli Ilvik.

Eestikeelse teatri mõte sai täisküpseks 1870. aasta  kevadel. Seni üürikorterites asunud Vanemuise Selts ostis endale maja Jaama tänavas. Majas oli ruumikas saal, mis lõi soodsad eeldused ja tingimused  teatri asutamiseks. Mais 1870 avaldas Koidula mõtte, et Vanemuise Seltsi 5. aastapäeva tuleks uutes ruumides tähistada teatrimänguga.
Ettekande Koidul-aegsest teatrist tegi Valli Ilvik. Muusikalise vahepala pakkusid Raatuse kooli kaks laululast ja nende õpetaja Mai Rand.

Pärast Koidula abiellumist ja lahkumist Kroonlinna 1873. aastal lõppes Koidula teater. 1874. aastast tegutses teatri eestvedajana päevapiltnik Reinhold Sacher. 1878. aastast valis Vanemuise Selts koori-, muusika- ja näitejuhiks August Wiera. Leopold Hansen oli Wiera trupi näitleja. Kui Vanemuise Selts 1906. aastal avas uues teatri (näitejuhiks sai Karl Menning), said seal tööd Wiera trupi primadonna Amalie Konsa ja Leopold Hansen.
Ettekande L. Hansenist tegi Mati Haas, kes osaliselt kasutas Kalle Loona materjale.

Ühele päevale mahub palju. 24. novembril  sai 85-aastaseks Vanemuise Seltsi tegus esinaine 2006-2010 Illi-Maret Uuk.  Nüüd leiab ta rakendust tantsurühmas  Hõbeking, Looduskaitse Seltsis jm.  Andsime edasi oma õnnesoovid Illi-Maretile.  Hõbeking tantsis neli Hanseni-aegset rahvalikku tantsu.

  1. novembril lahkus Vanemuise Seltsi vanimaid liikmeid, skulptor Endel Taniloo.

Mälestasime teda leinaseisakuga. Endel  Taniloo ärasaatmine on 7. detsembril kell 12 Pauluse kirikus.

Segakoor  Vanemuisel on kavas  maestro Uno Uigale  (1925-2017) pühendatud mälestusüritused Tartus ja Soomes.  Ürituste korraldamiseks on tarvis raha, mida loodame kokku saada annetustega. 3. detsembril 2019 kutsuvad vabaühendused  rahvast annetustalgutele. Meie alustasime annetuste kogumist Leopold Hanseni mälestuspäevaga.

Valli Ilvik, Egne Raamat

 

Kaanefotol Vanemuise Seltsi segakoor L. Hanseni mälestusüritusel

1 thought on “Hetki Vanemuise Seltsiga

Comments are closed.