17. Апр 2024

Krimmi Eesti Selts loeb aasta kordaläinuks!

Detsembrikuu on Krimmi eestlastele olnud täis tihedaid kultuurisündmusi ja aastat kokkuvõtvaid üritusi. Kohalikud eestlased on saanud mitmeid tänukirju ning omanud võimalust korduvalt näidata nii eesti toidutraditsioone kui laulu, tantsu ning tutvustada kultuurilugu. 

13. detsembril toimus Krimmis Jevpatorias konverents “Multikultuurne Krimm – rahvusvahelise koostöö alus”. Konverentsi üks oluline eesmärk oli teha kokkuvõtteid 2019. aasta rahvusvahelisest suhtlusest ja joonistada piirjooni 2020. aastaks. Konverentsi delegaatideks olid vabariikliku, linnade ja rajoonide valitsusstruktuuride ning Krimmis tegutsevate rahvusseltside esindajad.

Krimmi Eesti Seltsi esindaja Olga Skriptsenko tutvustas oma ettekandes, millistest sündmustest eestlased osa võtsid, samuti trükivalmis eesti kultuuri ja ajaloo teemalisi teemalisi väljaandeid. Olga tegi ettepaneku kasutada julgemini interaktiivseid võimalusi sündmuste korraldamiseks ja kajastamiseks. Krimmi Eesti Selts avaldas soovi teiste rahvusseltsidega koostööd tihendada. Tunnustuseks aktiivse tegevuse eest anti Olga Skriptsenkole Krimmi vabariigi tänukiri. Üritus lõppes rahvusköökide degustatsiooniga.

Krimmi Eesti Eeltsi liikmed võtsid osa rahvusvahelisest õhtust, mis toimus 14. detsembril Simferopolis. Pidulaudade ümber olid esindajad vabariigi ja linnavalitsusest, erinevatest kultuuriseltsidest, samuti pressiesindajad. Kontserdi andsid teenekad artistid, loomingulised kollektiivid ja solistid 20 erinevast seltsist.

Tudengiansambel Taara esitas ühe eesti elementidega naljatantsu. Krimmi Eesti Seltsi ase-esimees Irina Petrutsek oli ette valmistanud videopresentatsiooni seltsi 2019. aasta sündmustest. Simferopoli linnavalitsuse esindaja Aleksander Makar andis Irinale üle tänukirja eesti kultuuri hoidmise ja arendamise eest Krimmis. Simferopoli-õhtust võtsid osa linnas elavad eestlased, Amani suurpere liikmed Saki linnast ning Pervomaiski rajooni eestlaste järeltulijad. Õhtu lõpetas uusaasta tulukene, mis süüdati folkloorsete tantsude ajal.

19. detsembril said Krimmi eestlaste lapsed osa võtta tasuta etendusest “Õnneliku tähe all” Simferopoli kultuurimajas. Ette kanti muinasjutuline lugu paljude kostüümide ja rohke muusikaga. Valmistati uusaasta mänguasju, toimus pildistamise voor ning sponsorid olid ka igale lapsele paki valmistanud. Lastel tekkis tunne nagu oleksid nad peol võlumaailmas.

Krimmi Eesti Selts soovib kõigile eesti seltside üle maailma uueks aastaks heaolu, tervist, loominguliste soovide ning plaanide täitumist!

Olga Skriptšenko-Salman
Simferopol