22. Июл 2024

EV102 Portlandis

Portlandi eestlased said taas kokku Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamiseks, sedakorda üle mitme aasta Läti majas. See kodune kultuurikeskus oli kaunistatud Eesti värvides ning saal üles seatud nõnda, et kõik külalised saaksid pakutavast kultuuriprogrammist vahetult osa võtta.

Kava juhatas sisse Portlandi Eesti Seltsi esimehe Kalev Sepa sõnavõtt ning eeskava koosnes kammerkoor Unistus poolt ette kantud eestikeelsetest koorilauludest, kandleansambli, rahvatantsuansambli Tulehoidjad ning muidugi lasterühma esinemisest. Lastele oli see tõeline elamus ning võimalus ligi 100-le kohale tulnud eestlasele ja sõbrale oma tantsu- ja lauluoskust näidata. Ära märkimist väärib ka see, et kohal oli mitu generatsiooni, vanima ja noorima külalise vanuse vahe ulatus üle 100 aasta. Eriliselt austasime vanema generatsiooni esindajaid Zoja Vaga, Leitmar Kesküla, Malle Kollomit ning Meralda Talvistet.

Unistuse koori juhatas estofiil Lonnie Cline, kandleansamblit Liina Teose ning Tulehoidjaid Liina Teose ja Janne Sepp. Tiiu Mägi juhendas laste laulu ning Janne Sepp tantsu. Veteranide austamise viis läbi Mati Sööt. Saali ja peo korralduse eest vastutasid Kalle Merilo ja Helve Kalmann ning abis olid veel Elo Saar, Asta Kalmann, Anne Eby, Triina Merilo, Erik Teose ning mitmed teised.

Sünnipäevalised olid kaasa toonud mitmekesist kõhutäidet teistega jagamiseks muutes toidulaua külluslikuks. Samal ajal vaatasime Triina Merilo poolt kokku pandud videotervitusi paljudelt siinkandi eestlastelt, kes vastasid küsimusele „Mida tähendab Eesti sinu jaoks“. Tänu pikale ja tihedale kavale jäid meil seekord seltskondlikud tantsudki tegemata. Selle vaatamata särasid kõikide silmad sini-must-valgelt rõõmust meie rikka kultuuri ning vaba kodumaa üle. Rõõmu tunti ka uutest tutvustest ja sõprusest meie toreda kogukonna liikmete vahel.

Kalev Sepp
Portlandi Eesti Selts

Foto: Mark Petersen