23. juuli 2024

Üleilmse eestluse programmi komisjonis teeb kaasa ka EKSÜ

Üleilmse eestluse programm on üks Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021-2030 programmidest.Üleilmse eestluse programmi koostamisega alustati 2019. aastal rahvastikuministri Riina Solmani juhtimisel koostöös Ülemaailmse eestluse koostöökomisjoniga ning Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ja Välisministeeriumiga.

Üleilmse eestluse programmiga aidatakse kaasa võõrsil asuva eestlaskonna identiteedi säilitamisele, kaitstakse nende huve, kaasatakse neid Eesti ühiskonna- ja kultuuriellu ning toetatakse nende võimalikku tagasipöördumist. Lisaks luuakse võimalusi kaasamaks Eestit toetavaid ja väärtustavaid inimesi ning organisatsioone Eesti maine tõstmisele, eesti kultuuri hoidmisele ja arendamisele, majanduse ning rahvusvaheliste suhete edendamisele. Programmi valmimisse panustavad kaheksas valdkondlikus töörühmas liikmed üle maailma: keele ja hariduse töörühm, eesti kuvandi, info ja kommunikatsiooni töörühm, kultuuriekspordi ja kultuuriseltside koostöö töörühm, majanduskoostöö ja investeeringute töörühm, konsulaarteenuste ja rahvadiplomaatia töörühm, noorte ja noorte täiskasvanute töörühm, rahvuskaaslaste usulise teenimise töörühm ja tagasipöördujate töörühm.

EKSÜ võeti Üleilmse eestluse programmi vastu 2019. aasta septembris. EKSÜ juhatuse otsusega määrati esindajaks Iivi Zajedova ja asendusesindajaks Evelin Sennett. Iivi Zajedova osales meedia ja kultuuri töörühmas ning Evelin Sennett kultuuri ja tagasipöördujate töörühmas.

Kultuuri töörühmas arutleti EKSÜ kui üleilmsete seltside koostöövõrgustiku arendaja ning seltside suvepäevade korraldaja üle. Iivi tegi kultuuri ja meedia töörühmas lobitööd, tema ettepanekuid ja mõtteid pani töörühma juht ka eelnõusse. Valmistati EKSÜ kodulehe reklaamiposter, mis on üleval Siseministeeriumis Üleilmse Eestluse programmi lehel. Pooleaastase pideva lobitöö tulemusena töörühmades on EKSÜ lisatud loodavasse üleilmsesse eesti veebivõrgustikku.

Tagasipöördujate töörühmas võeti vastu ettepanek, et tagasipöördunud laste kooliharidusse sisseelamisele pöörataks rohkem tähelepanu. Töörühmade sisendid programmile on tehtud ja arengukava valmib Kultuuriministeeriumi ja Siseministeeriumi koostöös. Tähtsaim tulemus on see, et EKSÜ on kaasatud Üleilmse eestluse programmi info vahendajana eesti kogukondadele üle maailma.

 

Iivi Zajedova
Evelin Sennett