25. Июл 2024
Mahlakuu perämäidsil päivil oll` Võru Instituudin käsitüünäütüs “Aigu om”
Talina Võro Seldsi käsitüüringi Nopõnäpo puult sai kah sinnä ütte ku tõist saadõtus.

Metsalliku Eva lilleline pilt, mis mi kandi kihlkundõ rahvarõivide erineväst triibumustri kangast sai täl kokko ummõldus. Sis oll viil “Sussisuhvli saina pääle” ja Uma Lehe paprõst tettü kingikoti`.

Tuhat teno näütüse “Aigu om” kõrraldajilõ säändse hüä plaani iist säändsel aol.

Õkva kümnehe, ütelnü vibulaskja`:
Parhilla AIGU OM….
…et aolehti kaia
…et UMA LEHTE lukõ
…et näpotüüd nokitsõda
…et sõbralõ kingikotti kõpitsõda
…et kõnõtraati piten sõbra murõtki  är kullõlda ja
…et tälle kasvai tsipakõisi rõõmõ kõnõlda
…et elo üle perrä mõtõlda
…et päätähtsä as´a avvu sisse nõsta

Jah, koroona pandsõ aolõ uma pitserikrooni päähä. Oll` aigu ka märgütä, mis tuu Aig esi om:

Aig om tuu,
mis pand as`julõ hinna
Aig om tuu,
mis võtt as`jult hinna
Aig om tuu,
kes and sullõ sõbra`
Aig om tuu,
kes võtt sult sõbra`
Aig om kõikvõimas…
A om asju, minkal aig ei mõika
ja sõpru, kedä õks alati hõikad.

Pääliinan om parhilla jo hilläkeiste tunda`, et “Aigu om” aig nakkas ümbre saama. Joba om nätä sipelgamuudu siblimist uulitside pääl ja keväjälõhnu perrä nõnasäädmist, sääne “vabakäügü vangõ” olukõrd om.

Müürsepä Külli
Tallinna Võru Selts

Sussisuhvli saina pääle selgituses – ….Saabas tahtis Sussist üle olla ja astus kogu aeg oma porise kannaga Sussile nina peale.Sussirahvas sai selle peale väga kurjaks ja hakkas mässama. Läks sõjamarsiga kõige kõrgema kohaliku võimuesindaja juurde ja nõudis endale autonoomiat.”Sussisuhvli” seina peal tõi rahu majja ja nüüd on aega nii Sussi- kui Saaparahval sõbrasuhteid sättida.