21. Май 2024

Krimmi eestlased talletavad pärandit

Venemaal tähistati 17. juulil Venemaa maadeuurija, etnoloog, antropoloog ja bioloog Nikolai Nikolajevitš Mikluhho-Maklai mälestuseks etnograafi päeva.

Täna elavad Krimmis 175 erineva rahva ja rahvuse esindajad. Autentsete etniliste eksponaatide põhiline hoidla asub Krimmi Etnograafiamuuseumis Simferoopolis. Teiste rahvaste seas käisid muuseumis sel päeval ka Krimmi eestlased, kes tegid muuseumile kingituse.


Krimmi Eesti Seltsi endine esimees Meri (Purman) Nikolskaja kinkis muuseumile fotode arhiivi, mis koosnes Krimmi eestlaste erinevatest asulatest mida on aastate jooksul kogutud.

Etnograafi päeval sai kingituse ka teadusraamatukogu “ТАВРИКА”. Nimelt kingiti raamatukogule Leonhard Salmani raamat “Эстонские поселения Джурчи и Кият-Орка”. Raamatukogu juhatajale Nina Kolesnikovale tutvustas raamatut kogumiku toimetaja ja autori tütar Irina Petruchek.

Raamatukogu on koostamas kogumikku “Krimmi rahvuslike organisatsioonide ajalugu”, mis räägib rahvusseltside päritolust ja arengu peamistest mõjutajatest XX sajandi 90ndatest kuni tänapäevani.

Krimmi Eesti Selts