22. Июн 2024

Minka omma pääliina võrokõsõ nakkama saanu?

Ku kaet EKSÜ timahavast kalendrit, näet, et aprillin sai Tallina Võro Selts 30 aastadsõs. Joba veebruarin naksimi peo kavva kokko pandma ja 18.04 esinõmisõs pruuvõ tegemä.

Sis tull tiidäolõvil põhjusil „Beethoveni pikk paus“ ja hainakuust naksimi vahtsõst peoaigu paika pandma. Om jo mii kaasmaalanõ, „lõunaosariigist“ perit miis, Kersna Vahur, pandnu üte uma raamadu päälkiräski „Ei jätä elämättä“. Tuuperäst mõtlimigi, et „ei jätä pito pidämättä“ ja rehekuu 3. pääväl saimiki 2x kõrraldõt peoga ütele poolõ.

Pääesinejäs kutsõmi kõõ targõmba rahva kõõ targõmba võrokõsõ Kõivupuu Marju, kelle kaudu pässimi ligi ka „Klassikatähtin“ esinenü Susanna Liisa Onoperile. Timä ja Martin Onoper paksõva väega rahustava muusigaelämusõ tuntuist klassikapalust.

Marju esi kõnõl “Võrokõsõs olõmisõst“ ja korgkooli oppajana oll tä Martinilõ ja Susannalõ selges tennü võrukeelidse hindätutvustusõ. Väega süäntlämmistäv oll tuud kullõlda.

Peo algusõn laulimi iks uma ütislaulu „Kuis olõt illos Võromaa“, tuuperrä lugi Valgu Jaanis Müürsepä Külli luulõtusõ hällülatsõlõ „TVS 30“. Sis astsõ püünele peo vidäjä Keinasti Eva terütüsega EV Presidendilt.

Pääle tuud tull TVS-i juhatusõ esimehe tenokõnõ ja kingituisi üleandminõ noilõ, kiä olli seldsi luumisõ man. Kuna peo iinõdangul tull trükilämmi raamat „Tallinna Võru Selts 30“ trükikojast vällä, saiva` raamadu tugõja kõik hindäle nii tenokirä` ku ka trükivärmilõhnalidsõ raamadu.

Sis sai lava pääle esinemä lõõdsanaane Merili Murde, kiä jo inne peo algust puul tunni oll tuju tõstmisõs mängnü ummi uhkit lõõdsalugusid nii, et rahvaski üten laulsõ . Kuulimi tä esitüsen ka (A. Pärdi juubelit silmän piten) „Ukuaru valssi“.

Peol astsõ esietendüsega üles ka mi uma tiätritrupp Tungõl tüküga „Esi hindäst„ Mõtlõt külh, et mis tuu hindä lugude kõnõlõmisõn nii keerulist om, a proomi tuud õigõn järjekõrran tetä, ku rambipalavik korgõ – olõki-õi nii lihtsä …a är tettüs sai.

Võrukõisi vana` sõbra` omma tandsutütrigu Raabikust, kiä kah kolmõ kinä tandsuga küläkosti tõiva`. Pääle tandsu tull Liiso katõssa laulu, mis kõik kenäste vasta võeti. Ka külälise „kodomaalt“ , Rahmani Jan ja Laanõ Triinu saiva sõnna nii kingitüisi üleandmisõs ku ka võro keele nädäli kotsilõ tiidüse ütlemisõs.

Ütine lõpulaul „Mu latsõpõlvõ Võrumaa“ tõi nii mõnõlõgi vii silmä. Ku etteastõ` läbi, sai rahvas lavva man vahtsõt raamadut „Tallinna Võru Selts 30“, kaia ja üten osta. Letin oll ka viil Valgu Jaanisõ tettü dokfilm Tallina võrokõisist (DVD-l ja mälupulgal) ja tävveste kehtiv uma mark „Tallinna Võru Selts 30“ , mille mõttõ ja teostusõ käve vällä Liini Helbe.

Inne kodominekit kai rahvas viilkõrd üle näpotüünaisi Nopõnäpo näütüse, mis oll kalidorin üles pantu. Kaeti ka „Hindätiidvüse avvuhinda“, suurt ja tarka tsirku kaarnast, kiä linnas timahava mii mano Võromaalt, Põlva ja Võru Arõnduskeskusõ ja Võro Selts VKKF puult saadõtuna. Seo Hindätiidvüse avvuhind om korgõ tunnustus mii seldsile.

Jah, aig om esieräline, a TVS kah. Siin, pääliina tõõsõn keelekkeskkunnan, olõmi vasta pidänü 30 aastakka. Hoitnu umma kiilt ja miilt.

Müürsepä Külli
TVS-i juhatusõ esimiis

Kaanefotol: Ansambel Liiso – Külli Müürsepp, Siiri Ristikivi, Eha Urbanik, Eva Keinast, Tea Nopri, Thea Greenbaum, Silvi Toomla, Karin Annusver, Aime Vaggo