22. Июн 2024

Veebruari kuukiri nr 55

Kogu kuukiri on allalaetav siit: Veebruari kuukiri nr 55

Veebisündmusi

EKSÜ jätkas veebisarja “Mina, eestlane” jaanuaris 2021. Saatekülaliseks oli seekord folklorist Marju Kõivupuu. Teda küsitles Ants Johanson. Vestlust saab järele vaadata siit: 

 

 

“Mina, eestlane” jätkub juba 27. veebruaril.

Külaliseks on kirjanik ning tõlkija Sirje Kiin USAst.

 

Kõiki sarjas varasemalt toimunud vestlusi saab järele vaadata siit: 

Folgiklubi. Tonio Tamra

28. jaanuaril toimus järjekordne Folgiklubi. Seekord oli külaliseks Tonio Tamra.

1962.a. sündinud Tonio Tamra käis koolis ja muusikakoolis Viljandis, seejärel Tallinna Muusikakeskkoolis, Elleri Koolis Tartus ja 1994.a. lõpetas ta Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia prof. Lepo Sumera õpilasena. Toimunud veebisündmust on võimalik vaadata siit: https://www.facebook.com/TartuFolgiklubi/videos/223822942799722


Teatavasti algas Narva rindel 3.jaanuaril 1920.aastal kell 10:30 Vabadussõjas vaherahu. Narvas on traditsioon, et tähistame seda meenutades Garnisoni kalmistul neid, kes selle vaherahu tagasid.

Nii ka sel aastal. Peakorraldajaks oli Kaitseliidu Alutaguse malev. Narva Eesti Seltsi esindasid Mart Pung ja Ants Liimets. Ka vastvalitud linnapea Katri Raik oli kohal ja asetas pärja.

 

 

Jakob Hurda mälestuspäev ja raamatuesitlus Põlvas

Jakob Hurda surma-aastapäeval 13. jaanuaril on Jakob Hurda nimelise Põlva Rahvahariduse Seltsi liikmetel kenaks traditsiooniks suurmeest mälestada. Tavaliselt järgneb mälestushetkedele Jakob Hurda mälestussamba juures kogunemine siseruumides, mis seekord ära jäi. Aga miski ei takistanud värskes õhus esitlemast Põlvamaa kodulookogumiku “Minevikumälestusi” 5. osa.

Seekordse kogumiku idee ja kontseptsiooni autor on ajaloolane Milvi Hirvlaane. Kogumik on pühendatud Põlva kihelkonnale, mille ajaloost saab raamatus ülevaate. Põhjalikumalt on raamatus juttu siinsetest kultuuritegelastest Regina Sokast, Helve Sokast, Helje Põvvatist, Ilmar Tagelist ja teistest. Kirjutatakse Põlva linna harrastusteatrist, Põlva laulupidudest, luuleklubist Helem jne.

Muidugi on kõne all ka seltsi nimikangelane Jakob Hurt, kelle Saaremaa perioodist kirjutab omaaegne Põlva rajooni täitevkomitee esimees Aarne Vainokivi, kellest on saanud saarlane. Kindlasti väärib mainimist kõige noorem kirjutaja, Põlva Kooli õpilane Heili Meribeth Rau, kes kirjutas sisuka loo tantsuõpetajast Andre Lainest.

Raamatu valmimisel nägi kõige suuremat vaeva seltsi juhatuse liige, igapäevaelus õpetajana töötav Tiia Viilu. Tiia koostas edukad projektid Kohaliku Omaalgatuse Programmile ja Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupile. Ta on raamatu koostaja ja kujundaja. Esitlusel ulatas Tiia raamatu kõigile kohaletulnutele.

Kogumiku näol on tegu juba pikaajalise traditsiooniga Põlvamaa aja- ja kultuuriloo tutvustamisel. Eelnevate osade väljaandmisel on olnud tegevad Rein Vill, Enn Esko, Niina Siirmann, kaastööd on teinud paljud kodu-uurijad.

Lühiülevaadet sobib lõpetama seltsi esimehe Sirje Villa esitlusel väljaöeldud mõte: kui me ei tunne minevikku, pole meil tulevikku.

Tammsaare majamuuseumis meenutati kirjanikku

31. jaanuaril 2021.a. täitus 143. aastat kirjanik A. H. Tammsaare sünnist. Kirjaniku mälestuseks viidi Šotsis Eesti Aiakeses asuvas kirjaniku majamuuseumis läbi “Tõde ja õigust” tutvustav virtuaalne tund.

Muuseum ei saa praegusel hooajal külastajate puudumise üle kurta. Paljud turistid, kes mägedesse suusatama tulevad, külastavad ka seda muuseumi. Kirjaniku sünnipäeva õhtulgi külastas muuseumit kolm gruppi. Muuseumi juhatajal oli võimalus rääkida neile eesti rahvuskultuurist ja kirjandusest.

 

 


Vikerraadio saated üleilmsest eestlusest

„Hajala ringvaade“ on Vikerraadio eetris alates 10. jaanuarist pühapäevase hommikuprogrammi osana ning on järelkuulatav õhtusel ajal. „Hajala ringvaadet“ hakkab juhtima Maarja Merivoo-Parro, kel on pikaajaline rahvusvaheline raadiotöö kogemus ning kes töötab lisaks ERR-i teadusportaali Novaator toimetajana.

Link sarjale siit: Hajala ringvaade | Vikerraadio | ERR

 

 

 


 

 

 

Veel tulekul

EKSÜ järjekordne saade sarjast “Mina, eestlane” kutsub seekord enda eestlaseks olemisest rääkima kirjaniku ja tõlkija Sirje Kiini. Veebiülekannet saab 27. veebruaril algusega kell 17.00  jälgida nii EKSÜ kodulehelt kui ka FB lehelt. Saate ajal on võimalik külalisele saata ka küsimusi. Saade saab olema ka järelvaadatav.

 

Henrik Visnapuu nimeline kirjandus- ja kultuuriauhind

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ) otsustas oma täiskogu aastakoosolekul novembris taastada Henrik Visnapuu nimelise kirjandus- ja kultuuriauhinna.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 1. aprill 2021 ja kontaktaadress ettepanekute saatmiseks sirjekiin@hotmail.com

 

 

 

 


Partnerite kuukirju

Eesti Folkloorinõukogu kuukiri siit:

Rootsi eestlaste infokiri siit: 


EKSÜ e-kuukirja saate muuta veel sisukamaks, kui saadate varakult teateid ja kajastusi oma
sündmustest meie aadressile info@kultuuriseltsid.ee

Kuukirjaga saate liituda, kui saadate kirja aadressile info@kultuuriseltsid.ee EKSÜ tegemistega saab tutvuda kodulehel www.kultuuriseltsid.ee ja FBs