22. Июл 2024

Soome-eestlaste seltside ja seltsingute VIII koostööpäev Helsingis

Eesti Kultuuri Selts Mihkel, Tampere Eesti Klubi ja Turu Eesti Keskus on EKSÜ liikmed, kes koos Anni Lasteaia ning ET Teatriga Helsingist asutasid 30.10.2020 Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes ry.

EOVS eestvedamisel toimus 23. oktoobril 2021 soome-eestlaste seltside ja seltsingute VIII koostööpäev Helsingis. Meie ülesoomelised ja eestikeelsed seltside koostööpäevad on toimunud alates 2014.aastast Helsingis, Turus, Poris, Mikkelis ja mitmeid kordi Tamperes. Liikusime kindlalt 2020 aastal loodud võrgustiku poole.

23.10. 2021 kohtusime ZOOMi vahendusel ja päeva esimeses osas „Kuidas sündisid ja arenesid soome-eestlaste seltside koostööpäevad 2014-2021?“meenutasime ajalugu koos diplomaatide Kerli Veski ja Liina Viiesega. Oma panuse Soome eestlaste seltside koostööarengule ja EOVS tekkimisele andis ka Järvi Lipasti, Tuglase Seltsi koolitus- ja lõimumisjuht ning Eestikeelse Hariduse Seltsi juhatuse liige.

Kell 12 algas vestlusring teemal Üleilmsed eestlased. Rahvuskaaslaste poliitika hetkeseis, mida tutvustas EV Välisministeeriumi üleilmse eestluse nõunik Keit Spiegel.

VIII koostööpäeva lõpuosas vastas Soome eestlaste küsimustele Eesti Vabariigi Riigikogu esimees Jüri Ratas. Teemasid oli erinevaid – eesti keele õpetamisest topeltkodakondsuseni.

Koostööpäeva lõpuringis osalenud tänasid väga huvitava ja sisuka päeva eest ja suure aitähi ütleb ka Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes!

Palju tänu Küllike Adamson, Heidi Alander, Ilona Kolberg, Mait Lepik, Annela Liivat, Järvi Lipasti, Katri Lätt-Shahmardan, Annika Madisson, Ülle Priks, Jüri Ratas, Keit Spiegel, Kerli Veski, Liina Viies ja Soome Eesti Noored ry! Täname küsimuste saatjaid Turust, Porist, Jyväskyläst, Imatrast, Mikkelist, Helsingist, Vantaalt.

Järgmine Soome eestlaste seltside ja seltsingute koostööpäev toimub kevadel 2022 Turus!

Täname Eesti Kultuuriseltside Ühendust, kes võimaldas kasutada ZOOM-i.

EOVS nimel

Annela Liivat

26.10.2021

Kaanefotol: Ilona Kolberg ja Annika Madisson 23.10.2021 Helsingis

 

Fotod: Tuuli-Emily Liivat